WITEC SWEDEN

Processledare inom hållbart samhällsbyggande - nytt Leaderprojekt

IDENTIFIERA 10 FÖRETAG - Syftet är att identifiera företag, organisationer och myndigheters behov av kompetenshöjning för de som är involverade i samhällsbyggnads- och gröna näringars utvecklingsprocesser.
 
WORKSHOP 9 JULI - Presentera utbildningsidé

MÖTE 27 AUGUSTI - Identifiera skarpt projekt

MÖTE 25 SEPTEMBER - Uppföljningsmöte på workshopen den 9 juli

Läs mer här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter