WITEC SWEDEN 

EUMentorSTEM

Projektet EUMentorSTEM har till syfte att genom mentorskap synliggöra och stärka migrantkvinnors position verksamma inom STEM (Sience, Technology, Engineering & Mathematics).
I detta projekt samverkar vi med WiTEC-partners i Storbritannien, Italien, Grekland och Ungern. Projektägare är Unibo Italien.
WiTEC SWEDENs ansvar ligger främst inom marknadsföring och e-learningplattformen. Vi kommer även att arbeta aktivt med mentorskap. Projektet löper fram till september 2019 och är ett Erasmus+ projekt.

Under november-december 2018 har WiTEC SWEDEN genomfört en första pilotomgång med utbildning för utrikesfödda kvinnor. Kursens målsättning var att ge deltagarna möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden, gå vidare i sin karriär eller undersöka om entreprenörskap kan vara något för dem. 

Om du som medlem i WiTEC SWEDEN känner att du vill bidra på något sätt i projektet så ta kontakt med Mia Norling. mia.norling@witec.se

Projektets egen hemsida:
www.eumentorstem.eu

AKTUELLT: Utbildning i Halmstad

ANMÄL DIG REDAN IDAG!
Sista anmälningsdag är den
14 januari 2019!
Anmälningsformulär 
eller via e-post
eumentorstemwitec@gmail.com

KVINNOR, SE HIT!
Vill du komma in på den svenska arbetsmarknaden?

Gratis kurs; Bygg din självkänsla! 
– Är du utlandsfödd kvinna? 
– Har du en bakgrund inom STEM (naturvetenkap, IT, teknik, matematik och ingenjörskap)? 

DÅ KAN VI erbjuda dig en kostnadsfri kurs genom EUMentorSTEM som hjälper dig att bygga din självkänsla, få självinsikt, utöka ditt kontaktnät och andra värdefulla färdigheter för att uppnå din fulla potential på den svenska arbetsmarknaden.

EFTER FULLFÖLJD kurs med 100 procent närvaro erhålls ett diplom samt en skriftlig karaktärsreferens som du kan använda när du söker dig vidare ut i arbetslivet.

Inbjudan i PDF-format

KURSDATUM 2019

 

21 JAN
24 JAN
28 JAN
31 JAN 

09.00-12.30 

Medborgarservice, Andersberg, Grönevångstorg 1, Halmstad