WITEC SWEDEN

WiTEC SWEDENS STYRELSE

består av idag av fem kvinnor som alla har lång erfarenhet inom utbildning, entreprenörskap, EU-samarbete, näringsliv och akademi

Anca Maria Dumitrescu, styrelseordförande

Ancas erfarenhet och kompetens inom nätverksbyggande, projektledning, mentorskap och styrelsearbete är till stor nytta för WiTEC.

Med stor passion för att hjälpa människor och företag att utvecklas, har hon byggt upp ett stort kontaktnät. I WiTEC är Anca engagerad i externa uppdrag inom projektledning samt organisations- och verksamhetsutveckling. 
 

E-post: anca.dumitrescu@witec.se

Telefon: +46 (0) 723091919

Pia Ulvenblad, styrelseledamot och vice ordförande

Pia arbetar på Högskolan i Halmstad som docent i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Hon driver också det egna företaget Ledarpraktikan AB med fokus på utbildning och coachning inom ledarskaps- och affärsutveckling för gröna näringar.

Pia har erfarenhet från bank- och revisionsverksamhet samt forskning och utveckling inom ett flertal olika branscher i både små och stora organisationer; inkubatorverksamhet, teknikföretag, livsmedelsföretag, jord- och skogsbruk, processindustri. Hon bedriver bland annat forskning om kvinnors företagande samt har varit med och startat nätverket LENA för kvinnor inom akademin på Högskolan i Halmstad.

E-post:
pia.ulvenblad@witec.se

 

Ema Krcic, styrelseledamot

Ema har en civilingenjörsexamen inom datateknik från Högskolan i Halmstad inom området AI. Hon fick även utmärkelsen “Kvinnor som är goda förebilder i Halland” för sitt dedikerade arbete där hon grundat studentföreningen för kvinnliga ingenjörer, ADA.

Ema har erfarenhet av utvecklingsledare och kursansvarig på KomTek där hon ansvarade för att utveckla programmeringskurser och hålla utbildningar för nyanställda. Hon har även som mjukvaruutvecklare och idag jobbar Ema som data analytiker hos Devoteam Creative Tech.

E-post:
ema.krcic@witec.se

 

Elham Mozafari, styrelseledamot

Ett nyfiket sinne i jakten på nya utmaningar, särskilt om det kräver forskning innan det genomförs. Elham har en PhD i computational and theoretical physics där hon arbetade mycket med databehandling och datavisualisering. Hon har varit involverad i SW utvecklingsprocess både som utvecklare och tech lead i flera år och har även praktisk erfarenhet av maskininlärning och artificiell intelligens.

Epost: 
elham.mozafari@witec.se
 

Ozana Jaurelius, styrelseledamot och kassör

Ozana är ekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt har erfarenhet och starkt intresse inom ekonomi, marknadsföring och försäljning. Hon har bl.a. tidigare jobbat som marknadsansvarig i ett internationellt företag och idag driver hon ett tradingföretag inom kryptovalutor samt är delägare och sköter ekonomin i Dvoro Bygg.  
Med tidigare erfarenhet av styrelsearbeten i bl.a. Rotaract, är hon för närvarande även styrelseledamot i sin bostadsrättsförening. 

Epost: 
ozana.jaurelius@witec.se
 

FÖRENINGSSTADGAR FÖR WiTEC SWEDEN