WITEC SWEDEN

WiTEC SWEDENS STYRELSE

består av idag av fem kvinnor som alla har lång erfarenhet inom utbildning, entreprenörskap, EU-samarbete, näringsliv och akademi

Anca Maria Dumitrescu, styrelseordförande

Ancas erfarenhet och kompetens inom nätverksbyggande, projektledning, mentorskap och styrelsearbete är till stor nytta för WiTEC.

Med stor passion för att hjälpa människor och företag att utvecklas, har hon byggt upp ett stort kontaktnät.

I WiTEC är Anca engagerad i externa uppdrag inom projektledning samt organisations- och verksamhetsutveckling. 
 

E-post: anca.dumitrescu@witec.se

Telefon: +46 (0) 723091919

Carina Wahlstedt Janson, Styrelsemedlem och ansvarig för WITECs kommunikation 

Carina driver och är delägare i ComWise Kommunikationsbyrå. Hon arbetar med kommunikationsstrategi, att skriva frilansande uppdrag för olika tidskrifter och att coacha inom retorik.

Hon har erfarenhet av tidigare styrelsearbete som styrelsemedlem i Kvinnor för fred och som styrelsemedlem och ordförande i Winnet Halmstad.

E-post:
carina.wahlstedt@witec.se

Pia Ulvenblad, Styrelsemedlem och vice ordförande
Pia arbetar på Högskolan i Halmstad som docent i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Hon driver också det egna företaget Ledarpraktikan AB med fokus på utbildning och coachning inom ledarskaps- och affärsutveckling för gröna näringar.

Pia har erfarenhet från bank- och revisionsverksamhet samt forskning och utveckling inom ett flertal olika branscher i både små och stora organisationer; inkubatorverksamhet, teknikföretag, livsmedelsföretag, jord- och skogsbruk, processindustri. Hon bedriver bland annat forskning om kvinnors företagande samt har varit med och startat nätverket LENA för kvinnor inom akademin på Högskolan i Halmstad.

E-post:
pia.ulvenblad@witec.se

 

Ema Krcic, Förra sommaren to Ema civilingenjörsexamen inom datateknik på Högskolan i Halmstad inom området AI. Samma år fick hon utmärkelsen “Kvinnor som är goda förebilder i Halland” för sitt dedikerade arbete där hon grundat studentföreningen för kvinnliga ingenjörer, ADA. Hon har även arbetat som utvecklingsledare och kursansvarig på KomTek där hon ansvarade för att utveckla programmeringskurser och hålla utbildningar för nyanställda. Hon har tidigare erfarenhet av att jobbat som mjukvaruutvecklare och idag jobbar Ema som data analytiker hos Devoteam Creative Tech.

E-post:

 

Ozana Jaurelius, Styrelsemedlem och kassör
Ozana har studier, erfarenhet och intresse inom ekonomi, marknadsföring och försäljning. Hon driver ett tradingföretag inom kryptovalutor samt är delägare och sköter ekonomin i Dvoro Bygg.  
Med tidigare erfarenhet av styrelsearbeten i bl.a. Rotaract, är hon för närvarande även styrelseledamot i sin bostadsrättsförening. 

Epost: ozana.jaurelius@witec.se
 

FÖRENINGSSTADGAR FÖR WiTEC SWEDEN