WITEC SWEDEN

STEAM People 

2021-03-09
 

Projektpresentation

2021-12-15


STEAM People Project

WiTEC Sweden has together with Asociacion Moviendote Spain, Virtual Campus Portugal, Robootika Estonia, Thessaloniki University Greece and Istanbul City created a 2 year-long project resulting in a WEBAPP.
The goal is to help adult learners develop STEAM competences and values through the resolution of problems and challenges in daily life. WiTEC Sweden has chosen to focus on 12 activities to improve the environment and to promote a sustainable lifestyle.

The WEBAPP offers 60 concrete activities in daily life that learners can develop based on pedagogical approaches. Activities are built around the STEAM thematic areas and linked to daily life situations and environments, challenging adult learners to implement certain activities. Learners have the possibility to realize the challenges individually or as a team, as well as online or offline.

The project aim is to spread the model of STEAM education in adult education practices in Europe and to promote a culture of scientific thinking for decision-making, problem solving, analysis, innovative and creative, critical thinking in adult learners. The aim has also been to prepare adult learners for lifelong and autonomous learning, developing critical thinking and promoting equity as well as social cohesion and active citizenship. Furthermore to promote the professional development of adult trainers for the integration of STEAM models in their training.

Ewa Mathiasson Renström  
ewa.witecsweden@yahoo.com
WiTEC SWEDEN i STEAMpeople Project

2021-12-15


STEAM People hjälper vuxna med kompetenser för att förbättra miljön och främja hållbar livsstil

WiTEC Sweden har tillsammans med Asociacion Moviendote Spanien, Virtual Campus Portugal, Robootika Estonia, Thessaloniki University Grekland och Istanbul City skapat ett 2 år långt projekt som har resulterat i en WEBAPP.
Målet är att hjälpa vuxna elever att utveckla STEAM-kompetenser och värderingar genom att lösa problem och utmaningar i det dagliga livet. WiTEC Sverige har valt att fokusera på 12 aktiviteter för att förbättra miljön och främja en hållbar livsstil. T.ex hur man räknar ut sitt koldioxidavtryck, hur man plastbantar, hur man kan göra egna rengöringsprodukter etc.

WEBAPPEN erbjuder 60 konkreta aktiviteter i det dagliga livet som eleverna kan utveckla utifrån pedagogiska förhållningssätt. Aktiviteterna är uppbyggda kring STEAMs tematiska områden och kopplade till dagliga livssituationer och miljöer, vilket utmanar vuxna elever att genomföra vissa aktiviteter. Eleverna har möjlighet att realisera utmaningarna individuellt eller som ett team, såväl som online eller offline.

Projektets mål är att sprida modellen för STEAM-utbildning i vuxenutbildningsmetoder i Europa och att främja en kultur av vetenskapligt tänkande för beslutsfattande, problemlösning, analys, innovativt och kreativt, kritiskt tänkande hos vuxna elever. Syftet har också varit att förbereda vuxna elever för livslångt och självständigt lärande, utveckla kritiskt tänkande och främja jämlikhet samt social sammanhållning och aktivt medborgarskap. Dessutom att främja den professionella utvecklingen av vuxenutbildare för integrering av STEAM-modeller i deras utbildning.

Ewa Mathiasson Renström  
ewa.witecsweden@yahoo.com
För WiTEC SWEDEN i STEAMpeople-projektet

2021-06-25


STEAM People  - rapport våren 2021

Den 15:e juni hölls ett möte över Skype för att analysera statusen i valideringsprocessen av STEAM People- plattformen där alla parter fick beskriva i vilket skede de befinner sig.
 
GoI i Turkiet organiserade en informationsdag där de förklarade de potentiella användningsområdena för STEAM People-plattformen vad de kan hitta och hur de använder det under testprocessen. De ska under en period på 2 månader pröva utgångarna. Hittills har 5 vuxna utbildare och 15 vuxna svarat på utvärderingsformulären. Rapporten från turkiska användare är under utveckling.
 
UTH Grekland fortsatte också med online-marknadsföring av testprocessen, med hjälp av Facebook-meddelanden och e-postinformation till potentiella användare. De öppnar under en period på 2 månader för användare att prova plattformen. De fick feedback från 6 vuxna tränare och 20 vuxna elever. De har slutfört rapporten.
 
VC Portugal marknadsförde testprocessen online, främst via Facebook och LinkedIn. De mejlade också organisationer som arbetar med vuxenutbildning. Hittills har de fått in utvärderingar från 3 utbildare och 15 vuxna elever. Just nu arbetar de med att få in fler svar på utvärderingsformulären, ringa samtal och personligen kontakta intresserade människor.
 
Robootika Estland rapporterar att processen i deras land är ganska komplicerad. Utbildare svarar inte, även om de visar intresse, på utvärderingsformulären.  Så de kommer att försöka utforska andra möjligheter och försöka få feedback från vuxna elever som i vidare bemärkelse kan vara testare för plattformen.
 
Moviendote Spanien håller också på att testa. De marknadsförde aktiviteten online och kontaktade personer genom sociala medier och på organisationens webbplats. De skapade videor som riktar sig till vuxna och tränare för att fånga deras uppmärksamhet för plattformen. Hittills har de fått tre svar från tränare och sex personer testar plattformen för tillfället. De kommer att fortsatt påminna personerna som testar så att slutrapporten kan fyllas i i tid.
 
WiTEC gick ut via nyhetsbrevet, e-post och telefonsamtal kontinuerligt och fick till slut 50 intresseanmälningar, varav 29 registrerade sig på plattformen. Vi fick 16 elevers feedback och 7 tränares respons på hur man kan förbättra produktionen. Förslag kom in för att locka ytterliga att delta genom en förklaring eller introduktion till plattformen, att lägga till fler bilder, införandet av "stjärnor" och av någon form av gamifierad belöning till användare.
Alla parter var överens om svårigheten att få svar på frågeformulären.
Ewa Mathiasson Renström  
ewa.witecsweden@yahoo.com
För WiTEC SWEDEN i STEAMpeople-projektet

2021-02-26

Prototypen till Webappen är klar – välkommen att testa och utvärdera 60 vardagsaktiviteter!

WiTEC har valt att fokusera på hälsa, miljö och hållbarhet i projektet. Till exempel hur man kan göra sin egen hudkräm, bygga en kompostlåda, bygga ett vildbihotell, göra sina egna rengöringsprodukter, prova Planetary Health Diet Day, planera sin grönsaksodling, plantera ett fruktträd, skapa konst från skräp, göra en affisch om hur man ska spara på plast, etc.

De andra länderna har bidragit med alltifrån hur man gör en myggfälla till hur man konstruerar en robotarm.

Det finns många roligheter i appen och nu är du välkommen att testa den hemma. Eftersom detta är en prototyp ber vi dig att efteråt fylla i en utvärdering, som endast tar några minuter. Hör av dig till mig så skickar jag länken och utvärderingen med några förklarande ord.

Ewa Mathiasson Renström  
ewa.witecsweden@yahoo.com
För WiTEC SWEDEN i STEAMpeople-projektet


NYTT TVÅ-ÅRIGT EU-PROJEKT FÖR WiTEC SWEDEN

WiTEC SWEDEN skall tillsammans med partners från fem andra europeiska länder utveckla en WEBAPP för vuxna elever. Projektet hade kick-off-möte i Grekland den 13-14 februari 2020 och skall pågå i två år. 
 

WEBAPP ska erbjuda konkreta aktiviteter som elever kan utveckla. Byggt kring en uppsättning tematiska områden och kopplade till situationer och miljöer i det dagliga livet, kommer WEBAPP att utmana de vuxna eleverna att genomföra vissa aktiviteter.

WEBAPP:s spelade tillvägagångssätt kommer att bidra till att öka motivation och engagemang och kommer också att förbättra andra nyckelkompetenser (digitala färdigheter).

Projektets huvudmål kan sammanfattas som:

  • Att sprida modellen för STEAM-utbildning i vuxenutbildningspraxis i Europa.
  • Att främja en kultur med vetenskapligt tänkande för beslut, problemlösning, analys, innovation och kreativt och kritiskt tänkande hos vuxna elever.
  • Att förbättra uppfattningen av vuxna studenter gentemot STEAM-områdena, utveckla deras matematiska kompetens, kompetens inom vetenskaplig och teknisk kultur, kompetens i behandling av information och digital kompetens, sociala och medborgerliga kompetenser, kompetens inom humanistisk och konstnärlig kultur, kompetens i lärande att lära sig, kompetens i kommunikation på det egna språket (och i andra fall) och kompetens för autonomi och personligt initiativ. –
  • Att förbereda vuxna elever på livslångt och autonomt lärande, utveckla kritiskt tänkande och främja rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap. 
  • Att främja den professionella utvecklingen av vuxna tränare för integration av STEAM-modeller i deras utbildningsprogram och aktiviteter.

I projektet ingår:
Moviento, Spanien • Panepistimo Thessalias, Grekland  NPO Robootika, Estland • Virtual Campus LDA, Portugal  ISTANBUL VALILIGI, Turkiet • WiTEC SWEDEN, Sverige

För WiTEC SWEDEN är det Ewa Mathiasson Renström som är ansvarig för projektet.

STEAM = Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics