WITEC SWEDENnyheter

● Wednesday, March 6th at 23:00 (CET) is the deadline for registration for this
Accelerathon that promotes the development of sustainable ideas in urban
environments
● The aim is to accelerate ideas that propose solutions to electric vehicle
charging efficiency, land management, green hydrogen production and grey
water revalorization

The European RES4CITY project reminds that there are just three days left before the
closing of its RES4CITY STARTUP EUROPE ACCELERATHON initiative, an accelerator of
ideas that will propose solutions to support sustainability and circularity in urban
environments. The Accelerathon is an initiative of the Finnova Foundation, a RESCITY
partner committed to innovation and entrepreneurship.

The Accelerathon is based on the Startup Europe methodology, which consists of an online
competition composed of different teams that will develop their ideas with mentors and
coaches. These ideas will be reviewed by an expert jury in the different areas of the
challenges, and the winner of the Accelerathon will have the opportunity to access funds
from various European programs to materialize their project.

The accelerator is based on 4 challenges to which participants must offer solutions that are
in line with the values of sustainability and circularity projected by RES4CITY. These
challenges have various fields of action, such as improving energy storage, land
management, green hydrogen production or gray water revalorization.

The first challenge - ''Optimizing electric vehicle charging efficiency through smart
energy solutions'' - seeks intelligent energy storage proposals to optimize energy flow,
ensuring efficient and cost-effective charging of electric vehicles, reducing grid stress during
peak demand and stabilizing the power grid and integration of existing infrastructure. In
addition, it will also consider ideas that integrate information and communication technology
to improve renewable energy efficiency, and those that propose solutions to establish a legal
framework that accelerates the adoption of more efficient energy mobility practices.

The second challenge - ''Achieving efficient land and soil management by changing
business operations in line with circular economy principles'' - solicits alternatives that
address efficient land and soil management by changing operations in line with circular
economy principles. In addition, it will also value those ideas that include the revaluation of
household organic waste to generate compost for the creation of vertical gardens.

The third challenge - ''Designing green hydrogen production projects'' - focuses on the
design of well thought-out green hydrogen production projects that adequately manage
impacts on water supply and land use.

The fourth challenge - ''Revaluation of greywater in the urban environment''. The citizen
challenge is to convert wastewater - rainwater, air-conditioning, shower, washing machine
and dishwasher water from domestic use to save water in drought by reusing it for toilets,
watering gardens and urban orchards, or street sweeping. The solutions will mitigate the
impact of climate change by saving drinking water and water purification processes.

RES4CITY STARTUP EUROPE ACCELERATHON in a nutshell

Those interested with innovative ideas related to the above-mentioned challenges can
register for the Accelerathon until Wednesday, March 6 at 23:00 (CET) .

Registration can be done through this link.

Once the registration period is closed, the Accelerathon groups will be created during the
month of March and the competition will take place between April and June. Participants will
have access to the RES4CITY community's network of contacts, and will develop these
ideas with the help of mentors specialized in the field to be addressed. In July, a semi-final
will be held to select the ideas that are being best developed and will also be disseminated
at the Greencities and S-Moving fair to be held on September 20 and 21 in Malaga
(FYCMA). The awards ceremony will take place between October 9 and 12, during the
European Week of Regions and Cities. The winner will receive a European Acceleration
Ticket, allowing them to access funds from various European programs to materialize their
project.

Posted by Maria Daniela Perez on February 12, 2024

The METIS consortium is very happy to see the launch of the European Chips Skills Academy website and social media platforms! As the successor to METIS, the ECS-Academy will continue the work of our members to create an alliance between educational systems and the microelectronics industry!

Many of our members will be a part of the new Academy, and collaborations such as these are crucial to ensuring Europe’s competitive edge. Learn more about this momentous initiative!

Visit their website https://chipsacademy.eu/
Connect with them on Instagram https://lnkd.in/eEhahKDe
Follow ECSA on X https://lnkd.in/eaXJximD
YouTube Content https://lnkd.in/eUdTgGFu

Vi firar Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap den 11 februari. Anca Dumitrescu, ordförande för WiTEC Sweden, säger: "Vi strävar efter att ta till vara på alla talanger för att bygga en hållbar framtid. Jag valde ingenjörsyrket för att skapa möjligheter att utveckla ny teknik och produkter för att förbättra samhällsfunktioner."

Den 1 februari gick WiTEC samman med 10 partners i projektet STEAMBrace. Victoria Tötterström, projektledare för STEAMBrace på WiTEC Sweden, säger: "Genom att stärka dagens och morgondagens generationer banar vi väg för att skapa möjligheter som överbryggar klyftor genom att använda mina favoritmetoder: nyfikenhet och innovation. Tillsammans strävar vi efter att bygga den framtid vi alla vill leva i. STEAMbrace fungerar som en katalysator för min egen fantasi och förhoppningsvis många andras, och uppmuntrar oss att drömma stort och sätta fart.”

WiTEC SWEDEN fungerar vi som länken mellan näringslivet, akademin och kvinnor som är aktiva inom teknikintensiva områden. WiTEC SWEDEN inspirerar kvinnor att studera och fortsätta sin utveckling inom STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), och stödjer och lyfter fram främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer. 
UNESCO, som nyligen höll den 9:e församlingen för kvinnor inom vetenskap, delar med sig av följande: "Mångfald inom forskning utvidgar gruppen av talangfulla forskare och lyfter fram nya perspektiv, talang och kreativitet. Den 11 februari är en påminnelse om att kvinnor och flickor spelar en avgörande roll inom vetenskap och tekniksamhällen och att deras deltagande bör stärkas."

Med STEAMbrace bjuder WiTEC in intresserade aktörer att samarbeta och ser fram emot att få engagera och lära oss av målgruppen tjejer i ålder 11-18.

PRESSKONTAKT
Victoria Tötterström +46 760 28 37 80
victoria.totterstrom@gmail.com

Den 9 februari startar vi vårt nya projekt STEAMBrace i Zaragoza. På plats har vi vår styrelseordförande Anca Dumitrescu. Vi välkomnar våra nya projektledare Diba Mokhtabad och Victoria Tötterström för de kommande tre åren.

STEAMbrace är ett europeiskt samordningsnätverk och aktiviteter för att anamma ett hållbart och inkluderande STEAM-utbildningssystem: blandningen av konstnärliga och kreativa tillvägagångssätt inom STEM-utbildning, forskning och innovation.

Projektbidrag:

STEAMbrace syftar till att överbrygga den nuvarande könsskillnaden inom STEM-områden med skapandet av en samordningsallians på europeisk nivå och utveckling av många nätverks- och utbildningsaktiviteter med hjälp av kreativt tänkande och ett evidensbaserat tillvägagångssätt. Projektets nya STEAM-åtgärder och -lösningar och vetenskapliga rön med ett tvärvetenskapligt, interregionalt och multi-aktörskonsortium som kommer att bidra till:

Övervaka nivån på STEAM-utbildning i Europa
Öka nätverkandet och klustringen bland STEAMs intressenter
Utveckla banbrytande StTEAM-aktiviteter och utbildningar för både elever och lärare
Leverera bästa praxis, policyrekommendationer för hållbar reproducerbarhet av STEAM-lösningarna.
Tillhandahålla en gemensam digital nätverksplattform för studenter och intressenter för att stödja EG:s ambitioner.

SAMARBETE
- Academia de Inventores
- Aiju Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio
- Asociația de Tineret pentru Prietenie și Educație
- C4G - Konsult- och utbildningsnätverk
- Contactica
- Edelvives
- Maristas Portugal - Colégio Marista de Carcavelos
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
- Universitetet i Zagreb / Sveučilište u Zagrebus fakultet för ekonomi och ekonomi
- WiTEC SVERIGE

Finansierat av European Union Horizon Europe European Research Executive Agency (REA).