WITEC SWEDEN

 RES4CITY - Renewable Energy Sources (RES) and Fuel Technologies (FT) for Cities 

Climate Classroom event at CoP28

We are delighted to announce that RES4CITY partner, Mattia De Rosa of Università degli Studi di Genova, has been invited to take part in a COP28 UAE event on 8th December at 10am CET.  

The CoP Climate Classroom (https://www.uncclearn.org/un-cclearn-at-cop28-of-the-unfccc/) is a series of free online classes that introduce learners to a range of climate change topics in an interactive online environment. Register for  Mattia’s session “Upskilling for Decarbonisation” at https://uncclearn-org.zoom.us/meeting/register/tZYqcuCppz8iE90cK9JyNNcudraiyWhbSs07#/registration.

This session will explore how citizens and businesses can be equipped with the knowledge and skills to prepare for the green transition.

Det nya forskningsprojektet RES4CITY - sponsrat av Europeiska Unionen kommer under 3 års tid att sätta grunderna för att utmana kompetensbristen inom sektorn för förnybar energi.

RES4CITY är ett innovativt forsknings- och utbildningsprojekt som har potentialen att skapa 38 miljoner jobb till 2030 och 43 miljoner jobb till 2050. Forskningsprogrammet kommer att utformas av en tvärvetenskaplig grupp av samarbetspartner runtom europeiska lärosäten, industrier och icke-statliga organisationer med expertis inom energiledning, förnybara energisystem, förnybara bränsletekniker och utveckling och implementering av hållbar strategidesign.

Projektet kommer att skapa utbildningsprogram och verktyg som ger inkluderande möjligheter för alla studenter att utveckla färdigheter inom förnybara energisystem, bränsleteknik och hållbarhet.

RES4CITY syftar till att säkerställa att utbildningssystemen är kärnan i den gröna omställningen. Teamet kommer att samdesigna utbildningsprogram riktade mot studenter inom vetenskap, teknik, och matematik (STEM), studenter inom andra områden, och yrkesverksamma som vill omskola sig.

Projektet fokuserar på urbana sammanhang, eftersom större delen av EU:s befolkning bor i städer där resursförbrukningen har ökat stadigt. Genom att titta på kunskap, attityder och färdigheter förväntar sig RES4CITY-forskarna att ge samhället möjlighet att ta tillvara på nya möjligheter och möta utmaningarna i en snabbt föränderlig och digital värld.

Projektet leds av Maynooth University i Irland och har samlat 17 partner från 8 länder. WiTECs roll i RES4CITY är att skapa medvetenhet om mångfald inom förnybara energisystem.

Om projektet

RES4CITY är ett 36-månadersprojekt, som startar under Q4-2022, och finansieras av Europeiska Unionen, som syftar till att förbättra utvecklingen av hållbar förnybar energi och bränsleteknik i städer genom att samutforma ett innovativt utbildningsprogram med intressenter och främja hållbarhet och cirkularitet, fylla kunskaps- och kompetensluckor för en framgångsrik energiomställning.

Vision

Vår vision är att öka samhällelig motståndskraft genom att stödja energiomställningen genom utveckling och bredare användning av förnybara energikällor (RES) och bränsleteknik (FT), vilket gör det möjligt för offentliga och privata intressenter att hitta sätt att skaffa sig ny kompetens och att själv främja nya arbetsmiljö och samhälle.

Mission

Vårt uppdrag är att samskapa och främja innovativa pedagogiska mikroprogram och utveckla policyscenarier för att säkerställa ett starkare upptagande, lyfta fram kartlagda bästa praxis och lärdomar och underlätta öppen innovation bland alla relevanta intressenter och slutanvändare.

Sammanhang

För att uppfylla Green Deal-målet att bli klimatneutral år 2050 är en snabb övergång till förnybar energi, hållbara bränslen och hållbar utveckling absolut nödvändig i EU. 
EU har drivit en ambitiös vision om att "göra EU till den första digitalt möjliga cirkulära, klimatneutrala och hållbara ekonomin genom omvandlingen av dess mobilitets-, energi-, bygg- och produktionssystem".
För att nå detta ambitiösa mål krävs en samordnad åtgärd som involverar en stor mängd olika aktörer (t.ex. industrier, offentliga institutioner, medborgare, etc.) med olika behov och prioriteringar.
Utbildningssystemet måste stå i centrum för denna åtgärd.


Aktörerna

RES4CITY-projektet skapar ett nätverk av nav så att en utbildningsram, tillhörande policyer, mikroprogram och lärandeverktyg kan skapas tillsammans med alla relevanta intressenter.
Samskapande i RES4CITY definieras som ett tillvägagångssätt för att gemensamt utveckla och leverera innovativa lösningar på stadsnivå med direkt involvering av olika intressenter: studenter, universitet och forskarsamhället, teknikföretag och deras yrkesverksamma, organisationer inom den civila sektorn och företag fokuserade på utbildning, lokala och nationella myndigheter och branschorganisationer med behov av att bygga individuell och organisatorisk kapacitet i energiomställning och användning av grön teknik.

                                           RES4CITY PARTNERS