WITEC SWEDEN

Tynet 50+

TYNET 50+ var ett EU-projekt 2012-2014 med målet att skapa en modell för intergenerationellt lärande som främjar jämställdhet, livslångt lärande, och ökat intresse för IKT bland kvinnor 50+.

I projektet deltog representanter från sju EU-länder. Utgångspunkten låg på hur familjer kommunicerar över ålders-, lands-, och kultur-gränser.

Projektet pågick under tre år (2012-2014) och representanterna möttes under fyra seminarier, varav ett arrangerades 25/4 2013 av WiTEC SWEDEN på Apelrydsskolan i Båstad. De tre andra seminarierna arrangerades i Aten, Barcelona och Bologna.

"The aims of the partnership have been achieved in a very good way. Communication and distribution of tasks among partners have been very efficient and appropriate showing a clear added value of European co-operation. The activities carried out during the two years are of good quality and in line with the partnership objectives. The impact on the trainees and teachers is good especially on the organisation and the local community. The impact and progress have been evaluated in a consistent and systematic way. Good measures have been implemented to ensure dissemination and use of results within the own organisation and the local community."

Universitet och Högskolerådet i Sverige (UHR)

Bilden ovanför visar (de flesta av) deltagarna vid TYNET 50+ första seminarium i Båstad.

PUBLIKATIONER