WITEC SWEDENVi är kopplingen mellan näringsliv, akademi och de kvinnor
som verkar i teknikintensiva verksamheter. 

WiTEC SWEDEN inspirerar kvinnor att studera och fortsätta utvecklas inom STEM 
(Science, Technology, Engineering & Mathematics),

och stödjer samt synliggör främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer.

A K T U E L L T

årsmöte

TORSDAG DEN 12 MARS kl 15.00 håller WiTEC SWEDEN ordinarie årsmöte i Båstad Företagsby. Bara medlemmar har rösträtt, men alla intresserade är VÄLKOMNA! 
Fika serveras från kl 14.30.
Kallelse/dagordning & Verksamhetsberättelse

Vi på WiTEC SWEDEN gillar att hålla våra medlemmar uppdaterade med våra nyhetsbrev.
Klicka på länken här för att se vårt senaste.
Läs vårt senaste nyhetsbrev här.
 

WiTEC SWEDEN 
är för närvarande delaktig i tre olika EU-projekt: 

VÅRA MEDLEMMAR
 WiTEC SWEDEN ingår i ett spännande nätverk inom Sverige och Europa.

                                 ...... . . . . .. . ........  . . ..........HÅLL KONTAKTEN MED OSS VIA SOCIALA MEDIER!

WiTEC SWEDEN är medlem i Båstad Turism & Näringsliv