WITEC SWEDENVi är kopplingen mellan näringsliv, akademi och de kvinnor
som verkar i teknikintensiva verksamheter. 

WiTEC SWEDEN inspirerar kvinnor att studera och fortsätta utvecklas inom STEM 
(Science, Technology, Engineering & Mathematics),

och stödjer samt synliggör främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer.

AKTUELLT

Slutkonferens för PLOTINA-projektet
hölls i Bologna den 27-28 januari.
Läs den sammanfattande rapporten om projektet här:
FINAL OUTCOMES

 

Vi på WiTEC SWEDEN gillar att hålla våra
medlemmar uppdaterade med våra nyhetsbrev.
Klicka på länken här för att se vårt senaste.
 Läs vårt senaste nyhaetsbrev här!

WiTEC SWEDEN är för närvarande delaktig i tre olika EU-projekt: 

Våra Medlemmar
 WiTEC SWEDEN ingår i ett spännande nätverk inom Sverige och Europa.
 


WiTEC SWEDEN är medlem i

Båstad Turism & Näringsliv

HÅLL KONTAKTEN MED OSS VIA SOCIALA MEDIER!