WITEC SWEDEN

WITEC SWEDEN är den självklara organisationen

för medveten global drivkraft och kreativitet inom teknik, naturvetenskap,
IT, matematik och industridesign.

Vi förenar handlingskraftiga kvinnor i alla åldrar.

Vi stärker kvinnors drivkraft, innovation och kreativitet genom att vara den naturliga samarbetspartnern mellan näringsliv, akademi och samhälle inom teknik, naturvetenskap, IT, matematik och industridesign. (STEM)

Vi inspirerar, lyfter fram och utvecklar kvinnors kompetens, erfarenheter och framgångsrika idéer genom vår samlade kunskapsbank och spännande, tvärvetenskapliga möten och projekt.

Som medlem i WiTEC har du inte bara tillgång till våra event och projekt.

Vi håller dig även uppdaterad om aktuella händelser inom STEM, både i Sverige och inom EU.