WITEC SWEDEN

Våra projekt

stödjer kvinnors karriärer
inom innovation och entreprenörskap

Sedan 1990-talet

har WiTEC  framgångsrikt haft en omfattande praktikverksamhet i EU-länder. Samtidigt har WiTEC drivit flera projekt i syfte att öka antalet kvinnor inom tekniska och naturvetenskapliga områden samt stöttat kvinnors karriärutveckling inom innovation och entreprenörskap.

Frågan om att bryta könssegregeringen i arbetslivet, och att intressera fler kvinnor för den mansdominerade teknikinriktade sektorn, är minst lika aktuell idag som när WiTEC startade för över 25 år sedan. Genom våra projekt bidrar vi att stödja kvinnors karriärer inom innovation och entreprenörskap, samtidigt som vi bygger nätverk både nationellt och internationellt.

Eu-Projekt

Sedan Sveriges inträde i EU har WiTEC SWEDEN,
i samarbete med olika partner i Sverige och övriga
Europa, bedrivit ett flertal projekt för att öka
jämställdheten och stärka kvinnors ställning inom
traditionellt mansdominerade sektorer som teknik,
naturvetenskap, IT och ekonomi.