WITEC SWEDEN

ETT LITET MÖTE MED STOR VISION
En inspirationsdag
för SAMVERKAN

Årets WiTEC Inspiration hölls den 4 maj 2018 i Båstad Företagsby. Dagens tema var SAMVERKAN, ett ord vars betydelse betonades av dagens talare.

Från WiTEC SWEDEN beskrev Mia Norling och Anna Isaksson arbetet i de pågående EU-projekten som WiTEC deltar i just nu. Lina Olofsson, byggnadsingenjör, och Ingrid Svetoft, arkitekt, visade på svårigheter och möjligheter i processledning inom "Urban Architecture". 

Professor Torleif Bramryd från Lunds Universitet belyste det viktiga inom "Miljöstrategi för hållbar samhällsutveckling". WiTEC SWEDENs nyaste styrelseledamot Katarina Pelin, berättade om de okonventionella metoder hon experimenterar med på VA SYD, där hon är förbundsdirektör. Från Högskolan i Halmstad kom Alexandra Johansson och Julian Sjödal och visade sitt pågående studentarbete med en digital mentorsplattform till WiTEC SWEDEN.

Sist ut var dagens särskilde inspiratör Karl Beijbom, journalist och bokförläggare från Köping, som gav oss tänkvärda exempel på ordens vikt och betydelse i samverkan med andra människor.

I minglet runt kaffet och efter avslutat program knöts kontakter och utbyttes åsikter och insikter.
Att de församlade åhörarna blev inspirerade av de engagerade talarna var inte att ta miste på!


 

loading...