WITEC SWEDEN

Plotina - ett jämställdhetsrojekt
inom forskningsvärlden

 

FÖRR KRÄVDE VI "Sex Equality" (jämställdhet mellan könen). Idag, uttrycker vi det mer elegant när vi kallar det "Gender Equality". Även forskningsvärlden verkar idag känna behov av insatser som främjar "balans" mellan kvinnliga och manliga forskare, genom korrigering av bristande jämställdhet i beslutsfattandet, användandet av genus- eller könsvariabler i forskningsprogram samt för att främja kompetens och förhindra slöseri med talang.

DETTA VAR SYFTET med det internationella projektet "Plotina: Att främja jämn könsfördelning och integration i forskning, innovation och utbildning". Projektet samordnades av universitetet i Bologna och initiativet syftade till att utveckla, genomföra och utvärdera skräddarsydda jämställdhetsplaner (GEP) för varje universitet.

PROJEKTET SOM PÅGICK under fyra år och var finansierat inom ramen för "Science for and with society" inom EU's ramprogram Horizon 2020.

DE PARTNER SOM ingick var: University of Warwick (Storbritannien), Mondragon Unibertsitatea (Spanien), Instituto Superior de Ekonomisk e Gestao (Portugal), Kemijski Institut (Slovenien), Ozyegin Universitesi (Turkiet), Zentrum für Soziale Innovation GmbH (Österrike), Jump Forum (Belgien), Centro Studi Progetto Donna e Diversity MGMT (Italien), och Elhuyar - Zubize SL (Spanien).

Plotina höll sin slutkonferens i Bologna den 27-28 januari.

UNDER KONFERENSDAGARNA presenterades projektets resultat: en verktygslåda och plattform som kan användas av universitet som ska ta fram, implementera och utvärdera jämställdhetsplaner.Det hölls också paper-presentationer på teman som rör hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i rekryterings- och karriärprocesser, forskning, utbildning m.m.
 
FRÅN WiTEC SWEDEN deltog Anna Isaksson.  Anna har varit en del av projektets advisory board och varit med och planerat konferensens avslutande del - ett rundabordssamtal där Anna också medverkade. Detta samtal handlade om att diskutera "Beyond Plotina. What to do next?", dvs vad är viktigt att tänka på nu när projektet avslutas så att resultaten lever vidare.
ANNA FICK INLEDA samtalet och i detta anförande (under rubriken "What can Swedish higher education institutions learn from Plotina?") presenterade Anna en analys och reflektion av projektets resultat i relation till svensk jämställdhetspolitik och vad högskolor och universitet är ålagda av regeringen att arbeta med för att stärka jämställdheten. Främst låg fokus på vad svenska lärosäten kan lära av projektet och vikten av att Plotinas resultat sprids till andra länder i Europa än de som medverkat i projektet. I rundabordssamtalet deltog även Alexandra Bitusikova (Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia) som också varit med i projektets advisory board. 

LATEST NEWS:

FINAL OUTCOMES
Läs den sammanfattande rapporten om projektet här.

POMPEIA PLOTINA

gift med kejsaren Trajanus, var politiskt aktiv och införde en
mer rättvist fördelad skattepolitik, förbättrade utbildningsväsendet, hjälpte de fattiga och ökade toleransen i samhället.Hon gudaförklarades vid sin död och ett tempel restes till hennes ära i Nîmes.

Läs mer om projektet
på den egna hemsidan
eller på facebook.


www.plotina.eu

Ingrid Thuressons viktiga roll i PLOTINA

Ingrid Thuresson, styrelseordförande för WiTEC SWEDEN är ledamot i Advisory Board för Horizon 2020-projektet PLOTINA “Promoting Gender Balance And Inclusion In Research, Innovation And Training”. 

Projektet syftar till att främja en jämn könsfördelning och integration inom forskning, innovation och utbildning, vilket tydligt visat sig innebära stora vinster för företagen och för samhället i övrigt.

Koordinator för EU-projektet PLOTINA är Alma Mater Studitorium/Universitetet i Bologna. Projektet startade 1 februari 2016 och väntas pågå till den 31 januari 2020.