WITEC SWEDEN

Projektgrupp tar fram WiTEC SWEDEN's vision

För att lyfta WiTEC's vision och framtida arbete har styrelsen utsett en projektgrupp med medlemmar från WiTEC SWEDEN. Gruppens arbete utgår från det framtagna idéförslaget Let's Put WiTEC On the Map som tagits fram av Andrea Grundelius, Charlotte Engblom och Ingrid Thuresson. Projektet beräknas vara klart någon gång under hösten 2015.

I projektgruppen för det nya visionsarbetet ingår Mia Norling, Ewa Renström, Andrea Grundelius, Sylvia Larsson och Charlotte Engblom.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter