WITEC SWEDEN

WiTEC's nya styrelse

Vid årsmötet 30 mars omvaldes WiTEC SWEDEN's styrelseledamöter. Två nya ledmöter valdes in Mia Norling, projektansvarig för Let's put WiTEC on the map och Tomas Olofsson, ansvarig för fondansökningar inom EU och Sverige.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter