WITEC SWEDEN

WiTEC SWEDEN's nya styrelse

Vid årsmötet valdes följande personer att ingå i WiTEC SWEDEN's styrelse:

Ordförande: Ingrid Thuresson
Vice ordf: Mia Norling
Sekreterare: Anna-Carin Dettner
Kassör: Tomas Olofsson
WiTEC Academy: Anna Henricsson
Forskning och Akademi: Anna Isaksson

Nya i styrelsen är Anna Henricsson (konsult inom ledarskap och försäljning)
och Anna  Isaksson (universitetslektor och forskare vid Högskolan i Halmstad)

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter