WITEC SWEDEN

Nyhetsbrev från SMS-Projektet

Social Media Sisterhood finansieras genom EU:s program Erasmus+. Projektet är nu aktivt inne i den första fasen där all struktur sätts på plats liksom studier av målgruppen och dess behov djupare kartläggs. WiTEC SWEDEN ansvarar för att bygga den webbaserade utbildningsportalen. Projektets nya logotyp har lanserats och  är nu dess ansikte utåt, framtagen av projektets portugisiska partner Aidlearn. 
NYHETSBREV december 2017 - PDF.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter