WITEC SWEDEN

Lena Parackas bilder ger hemsidan nytt lyft i vår

Under våren kommer WiTEC's hemsida att få nya spännande bilder. Bakom lyftet står Lena Paracka som just nu studerar media och kommunikation vid Halmstad Högskolan.
- Min idé kring uppgiften som jag fått av WiTEC SWEDEN är att fotografera ett par starka bilder med modeller, säger Lena Paracka. Styrkan ska ligga i semiotiken, d v s fotografiernas uppbyggnad med hjälp av symboler som är allmänt kända och som kan lätt tolkas av målgruppen; Glädje, gester, hudfärg, tillgängliga föremål, färger, perspektiv.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter