WITEC SWEDENnyheter

2016 > 03

I slutet av 2015 startade WiTEC SWEDEN en tävling där tre nya medlemmar kunde vinna en heldag med en egen mentor samt Lennart Dahgs bok "Minnen med ett tidsperspektiv" .
De tre lyckliga vinnarna blev:
Anna Henricsson, Eva Marminge och Kristina Lidh. Grattis!!!

Anna-Carin Dettner tillsammans med sin blivande "adept" Eva Marminge som var en av de tre lyckliga som vann "Mentor för en dag". På bilden nedanför syns WiTEC SWEDEN's styrelseordförande Ingrid Thuresson, författaren Lennart Dahg och vinnaren Eva Marminge.

Vid årsmötet 30 mars omvaldes WiTEC SWEDEN's styrelseledamöter. Två nya ledmöter valdes in Mia Norling, projektansvarig för Let's put WiTEC on the map och Tomas Olofsson, ansvarig för fondansökningar inom EU och Sverige.

Här är dagordningen och verksamhetsberättelsen för WiTEC SWEDENs årsmöte.