WITEC SWEDENnyheter

2016

Här är det senaste nyhetsbrevet från Teknikcollege med bl a Jubileumsfesten i Örebro, Teknikcolleges samverkanspris och om industrijätten som söker praktikanter.

Teknikcolleges nyhetsbrev för december 2016

I förra veckan kom ett efterlängtat förslag från regeringen som är tänkt att stärka kvaliteten inom yrkeshögskolan. I förslaget finns många av de frågor Industrirådet sedan lång tid arbetat med och drivit mot regeringen. Det här är ett positivt besked för de 25 Teknikcollegecertifierade regionerna eftersom det innebär att man i större utsträckning ges möjlighet att satsa på yrkeshögskoleutbildningar. Dessa utbildningar efterfrågas i stor utsträckning av konceptets 3000 samverkansföretag.
Läs mer om satsningen på yrkeshögskolorna och om framtidsjobben för svensk industri i Teknikcolleges senaste nyhetsbrev

Tim Gabrielsson, Anna Sonesson och Johanna Levall från programmet Digital Design vid Högskolan i Halmstad har tagit fram ett förslag på en ny intressant plattform för mentorskap för WiTEC SWEDEN.

 

I Teknikcolleges senaste nyhetsbrev kan vi bl a läsa om en unik satsning i Skåne där de studerande under sommarlovet får möjlighet att gå en praktisk teknikutbildning. Inom Teknikcollege Skåne har Landskrona stad tillsammans med ett antal samverkansföretag i Landskrona tagit fram en variant av teknikprogrammet, kallat Landskronamodellen.

Läs hela Nyhetsbrevet från Teknikcollege här ►

I slutet av 2015 startade WiTEC SWEDEN en tävling där tre nya medlemmar kunde vinna en heldag med en egen mentor samt Lennart Dahgs bok "Minnen med ett tidsperspektiv" .
De tre lyckliga vinnarna blev:
Anna Henricsson, Eva Marminge och Kristina Lidh. Grattis!!!

Anna-Carin Dettner tillsammans med sin blivande "adept" Eva Marminge som var en av de tre lyckliga som vann "Mentor för en dag". På bilden nedanför syns WiTEC SWEDEN's styrelseordförande Ingrid Thuresson, författaren Lennart Dahg och vinnaren Eva Marminge.

Vid årsmötet 30 mars omvaldes WiTEC SWEDEN's styrelseledamöter. Två nya ledmöter valdes in Mia Norling, projektansvarig för Let's put WiTEC on the map och Tomas Olofsson, ansvarig för fondansökningar inom EU och Sverige.

Här är dagordningen och verksamhetsberättelsen för WiTEC SWEDENs årsmöte.

Ingrid Thuresson, styrelseordförande för WiTEC SWEDEN blir ledamot i Advisory Board för Horizon 2020-projektet PLOTINA “Promoting Gender Balance And Inclusion In Research, Innovation And Training”. 

Projektet syftar till att främja en jämn könsfördelning och integration inom forskning, innovation och utbildning, vilket tydligt visat sig innebära stora vinster för företagen och för samhället i övrigt.

Koordinator för EU-projektet PLOTINA är Alma Mater Studitorium/Universitetet i Bologna. Projektet startar 1 februari i år och väntas pågå till den 31 januari 2020.

Förra året gjorde Lena Paracka, student vid Högskolan i Halmstad, ett omfattande bildarbete för WiTEC SWEDEN där hon fotograferade kvinnor inom typiskt mansdominerade yrken.
Nu är hon tillbaka tillsammans med Nourhan Atia och Charlee Peterson för att ta fram en kommunikationsplan för WiTEC SWEDEN. Rapporten ska presenteras på Högskolan i Halmstad i vår.

Under hösten 2015 har tre studenter från Högskolan i Halmstad - Olivia Johnson, Matilda Thimgren och Ellen Göransson - tittat på olika mentorskapsmodeller för WiTEC.
Resultatet finns att läsa i deras rapport som presenterades i januari 2016.