WITEC SWEDEN

SÄLJUTBILDNING

ANNA HENRICSSON

Anna har arbetat med försäljning i olika roller sedan mitten av 80-talet; säljande konsult, säljare, säljchef och vd. Hennes säljarbete har varvats med säljutbildning.

anna.henricsson@witec.se
073-3929000

Målgrupp:
Du, dina säljkollegor och övrig personal som vill förbättra och utveckla ett säljande förhållningssätt.

Syfte:
Varje deltagare kommer (direkt efter varje kurstillfälle)
att kunna tillämpa kursens innehåll i sitt dagliga arbete. DIna och kollegornas säljargument vässas och säljprocessen blir effektivare och roligare. Övrig personal blir bättre på att skapa merförsäljning, att fånga upp s.k. leads och köpsignaler, och får en bättre förståelse för företagets försäljning.

Omfattning:
Två halvdagar (2 x 4 timmar)
+ för den som så önskar, ett fördjupningstillfälle på 2 timmar.

Grupp:
8 -10 deltagare. Önskar du en utbildning specifik för ert företag kan gruppens storlek anpassas efter behov.

KURSLOKAL

Båstad Företagsby
Ängelholmsvägen 263
269 42 Båstad

www.bastadforetagsby.se


Önskar ni genomföra en utbildning i Helsingborg, Ängelholm, Höganäs eller på annan ort, kontakta Anna. 

KURSINNEHÅLL

Hela utbildningen baserar sig på verkliga exempel från den egna verksamheten och kompletteras med lämpliga teoriavsnitt.

Kurs 1 (4 timmar/halvdag)
Fokus på era styrkor

 • Fokus på företagets, produkternas  och tjänsternas styrkor och hur dessa omvandlas till säljargument.
 • Invändningar och hur dessa kan vändas till styrkor och därmed positiva säljargument.
 • Vi diskuterar vad som gör oss unika, vilka argument som skall användas när och vad våra konkurrenter gör och säger.
 • Behov, varför köper kunderna?

Som deltagare i Kurs 1 förbereder du en egen säljpresentation på max 1 minut.

Kurs 2 (4 timmar/halvdag)
Säljprocessen

Återkoppling från 1:a kurstillfället:
Vad har fungerat bra och vad kan bli bättre/utvecklas?

 • Säljprocessen, hur ser den ut och hur kan den förbättras?  VI går igenom kvalificering av kunder och affärer, offertarbete, avslutstekniker och uppföljning.
 • Vi är alla säljare, i alla lägen,
  men i olika roller
 • Vilka är våra kunder, vilka kunder vill vi ha och hur vårdar vi dem.
 • Hur får vi kontakt med nya kunder?
 • Avslutning
   

Kurs 3 (extrakurs 2 timmar)
Fördjupning

Här finns möjlighet till fördjupning inom valfritt område för den som så önskar.
Vi kommer tillsammans fram till vilka områden som vi skall fokusera på.

PRIS:

Grundläggande intensiv säljutbildning
2 x 4 tim/pers 5 000 kronor, exkl moms
Fördjupningstillfälle/pers 2 000 kronor,
exkl moms

Vid samtidig anmälan av tre personer eller flera från samma företag, erhålls 15% rabatt. 

I kurspriset ingår:

Förberedelse i form av inläsning av respektive företagets produkter och tjänster (hemsida och annat tillgängligt material) samt - om möjligt - dess konkurrenter. Sammanställning efter kurstillfälle 1 för respektive företag. Kaffe och förfriskningar under kursen.

Specialpris för medlemmar
och hyresgäster i Båstad Företagsby

Som medlem i WiTEC SWEDEN eller som hyresgäst i Båstad Företagsby
betalar du endast 4 000 kr/pers, exkl moms för Kurs 1+2. Fördjupningskurs 1 600 kr/pers, exkl moms.

KURSANMÄLAN


INTRESSEANMÄLAN

Skicka in en intresseanmälan, så skickar vi inbjudan till nästa kurstillfälle.