WITEC SWEDEN


WiTEC SWEDEN SKAPAR

mötesplatser för kvinnliga studenter och nyexaminerade inom STEM
tillsammans med näringsliv, entreprenörer
och organisationer

Vår historia
 

en insats för jämställdhet

Frågan om att bryta könssegregeringen i arbetslivet och att intressera fler kvinnor för den teknikinriktade sektorn är minst lika aktuell idag som när WiTEC grundades för över 35 år sedan. Sedan starten 1988 har vi verkat för att öka antalet kvinnor som studerar eller arbetar inom tekniska och naturveten-skapliga områden.

Med forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt har vi inte bara stöttat kvinnors karriärsutveckling, utan också stärkt kvinnors ställning inom mansdominerade verksamheter och områden. Nätverkets fokus har sedan starten legat på olika former av praktik, och WiTEC har delat ut stipendier till fler än 1 000 kvinnliga studenter för företagspraktik i annat europeiskt land.

Sedan 1990-talet

Har WiTEC  framgångsrikt haft en omfattande praktikverksamhet i EU-länder. Samtidigt har WiTEC drivit flera projekt i syfte att öka antalet kvinnor inom tekniska och naturvetenskapliga områden samt stöttat kvinnors karriärutveckling inom innovation och entreprenörskap.

Sedan Sveriges inträde i EU har WiTEC SWEDEN, i samarbete med olika partner i Sverige och övriga Europa, bedrivit ett flertal projekt för att öka jämställdheten och stärka kvinnors ställning inom traditionellt mansdominerade sektorer som teknik, naturvetenskap, IT och ekonomi.

Frågan om att bryta könssegregeringen i arbetslivet, och att intressera fler kvinnor för den mansdominerade teknikinriktade sektorn, är minst lika aktuell idag som när WiTEC startade. Genom våra projekt bidrar vi att stödja kvinnors karriärer inom innovation och entreprenörskap, samtidigt som vi bygger nätverk både nationellt och internationellt.


VI skapar mötesplatser

Där studerande och nyutexaminerade kvinnor kan träffa näringsliv, organisationer och företag inom Science, Engineering,Technology and Mathematics (STEM).

1988
1992

2001

2008
2011

Viktiga årtal i WiTEC's historia

Nätverket WiTEC grundas i samband med EU-projektet COMETT.

Genus- och arbetsvetenskapsforskaren Agneta Hansson vid Halmstad högskola startar WiTEC's verksamhet i Sverige.

Med 8 andra EU-länder utgör vi the European Association for Women in Science, Engineering and Technology. Tillsammans skapar vi ett internationellt nätverk av företag, universitet, organisationer och enskilda med koordinatorer och nationella sekretariat.


WiTEC lyfts ut ur Halmstad högskola.


WiTEC's grundare Agneta Hansson tar initiativet att bilda en ideell förening under namnet WiTEC SWEDEN för att arbeta vidare med de mål man arbetat för sedan starten 1988.