WITEC SWEDEN
 

KOMPETENSER

ATT DELA med sig till varandra är att vara medlem i WiTEC SWEDEN. 
Att lära av, att lära om och att lära nytt är det vi alla brinner för. Det erbjuder vi varandra! 
WiTECs medlemmar kännetecknas av professionalitet, integritet och gedigen yrkeskunskap, erfarenhet och kompetens inom sina yrkesområden.

EN MÅNGFALD av möjligheter till specialanpassade insatser, skräddarsydda just för er, finns att hitta hos oss. Några timmar tillsammans med en av våra erfarna WiTEC-medlemmar kommer att öppna ögonen och ge resultat direkt. Ett axplock av vad vi kan bidra med kan ni se här.
Kontakta oss för offert!

MENTORSKAP
Ibland är det ensamt, vare sig man leder fler eller bara sig själv in på okänd mark. Att få dela med sig av sina tankar till någon som kan lyssna, reflektera och belysa. Med egna erfarenheter och utan att vara involverad. Som kan ge återkoppling och råd. En hand att hålla i när det blåser.

STUDENTREKRYTERING
Genom att matcha välutbildade, kreativa och innovativa studenter (från gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet och högskolor) med dig som entreprenör, företag eller organisation får du tillgång till de studerandes kreativa problemlösning och en ny vinkel på ditt problem eller koncept. 

FINANSIELL RÅDGIVNING
Var har vi våra intäkter och kostnader, hur påverkar de resultat och kassaflöde, hur ska vi tänka strategiskt för framtiden? 
Frågorna finns men ingen att snacka med. Här erbjuds ett bollplank som kan ge sin syn på saken utefter egna erfarenheter inom en mängd verksamhetsområden. 

PRESENTATIONSTEKNIK
Utbildning utefter forskning och väl beprövade metoder.
• Presentationer som leder dig dit du vill.
• Informationsanalys för att kunna vara där kunden är.
• Kommunikationsmetodik för bättre affärer. 

SOCIALA MEDIER-STRATEGI
PERSONLIG PROFIL PÅ LINKEDIN
FÖRETAGSPROFIL PÅ LINKEDIN

Tre olika kurser där deltagarna arbetar praktiskt.
Max 15 deltagare per kurs.
1 tillfälle på 7 timmar, inkl. lunch.

LINKEDIN – INLÄGG OCH NÄTVERK
Seminarie med praktiska inslag. Max 25 deltagare.
1 tillfälle på 3 timmar.

PRESENTERA OCH SÄLJ DIN PRODUKT
Kurs som lär er att vässa era säljargument så att säljprocessen blir effektivare och roligare. Lär er att att fånga upp s.k. leads och köpsignaler, och bli bättre på att skapa merförsäljning. 
Grupper om 8–10 deltagare.
2 tillfällen à 4 timmar.

PROJEKTKUNSKAP I TEORI OCH PRAKTIK
Att arbeta effektivt, avseende både tid, resurs och ekonomi på ett sätt som är lönsamt för varje arbetsuppgift, vare sig det är ett team som gemensamt skall nå ett resultat eller en enskild arbetsuppgift som skall genomföras. 
Kurser för grupper eller enskilt. 
Teori och praktik – 4 tillfällen à 3,5 timmar
Endast teori – 1 tillfälle à 3-4 timmar

BOLAGSSTYRNING
Ordning och reda är grunden för ett bra avstamp när man vill att verksamheten skall växa.Tillsammans med er går vi igenom vad just ditt företag behöver för att ta nästa steg. Vi börjar med en analys och genomgång av verksamheten.
1 tillfälle på 4 timmar.
 
GRUNDLÄGGANDE STYRELSEUTBILDNING
Kurs som med teori och praktik som vänder sig till dig som sitter eller önskar sitta i en styrelse, till dig som i rollen av VD rapporterar till en styrelse eller till den egna företagaren som bär många olika hattar i sin verksamhet.
Max 12 deltagare.
2 tillfällen à 7,5 timmar inkl. lunch. 

SKRIV DITT STYRELSE-CV
Praktisk kurs om hur man skriver ett styrelse-CV för att attrahera rekryterare och valberedning till styrelseposter. 
Max 12 deltagare. 1 tillfälle på 3–4 timmar.

TILLVÄXTPROGRAM
Ett program där man kombinerar inspiration, utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverkande.
Varje tillfälle ägnar vi åt ett ämne;
• ledarskap • expansion och affärsutveckling • finansiering
• hållbarhet • risk och kris • varumärke/marknadsföring 
• samt två valfria ämnen
8 tillfällen à 4 timmar.

KONTAKTA OSS: kompetens@witec.se  
Ingrid Thuresson 070-8556213