WITEC SWEDEN

WiTEC INTEGRATION PROJECT

Vi hjälper nyanlända kvinnliga entreprenörer

Här ses Filippa Swanstein, Båstads kommun tillsammans med våra deltagare i WiTEC Integration och Rotary Integration projekten vid mötet 7 mars.

I början av februari 2017 inleddes mentorsprojektet WiTEC Integration Project med kvinnor från flera olika länder, f n placerade i Båstad. Projektet vände sig till kvinnor som gärna ville starta eget företag eller förverkliga en  affärsidé.
Första mötet hölls den 16 februari i Båstads Företagsby.

Projektet avslutades i maj 2017 och WiTEC Integration kommer troligen att få en uppföljare längre fram, så känner du att du vill bidra som mentor framöver får du gärna skicka in en intresseanmälan!

info@witec.se