WITEC SWEDEN

WiTEC SWEDENs policy för lagring av personuppgifter för medlem                                             (WAC)
 
1 A. Personuppgifter som lagras för enskild medlem
WiTEC SWEDEN lagrar ditt förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, datum för när ansökan skickades in, kategori av medlem (privatperson, studerande, företag/organisation) samt inbetalningshistorik.
 
1 B. Personuppgifter som lagras för företag/organisation
WiTEC SWEDEN lagrar kontaktpersonens förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, företagets(organisationens namn, datum för när ansökan skickades in, kategori av medlem (antal anställda) samt inbetalningshistorik.

2. Syftet med lagring av personuppgifter
Syftet är att via e-postutskick/nyhetsbrev informera om WiTEC SWEDENs verksamhet och medlemsaktiviteter. Vi måste också kunna identifiera dig som medlem för att du skall kunna ta del av de medlemsförmåner vi erbjuder. 
Vi säljer eller distribuerar inte vårt medlemsregister till tredje part.
 
3. Dina rättigheter
Du har rätt att närsomhelst begära ut vilka uppgifter som lagras om dig, rätt att få dina personuppgifter rättade och rätt att bli borttagen från vår kontaktlista för e-post/nyhetsbrev.

4. Kontaktuppgifter till WiTEC SWEDEN
Ingrid Thuresson, styrelseordförande WiTEC SWEDEN
+46 (0) 708 55 62 13, ingrid.thuresson@witec.se
Administratör för hemsida och nyhetsbrev, admin@witec.se