WITEC SWEDEN

STYRELSEUTBILDNING
CV
LINKEDIN
SOCIALA MEDIER-STRATEGI
FÖRELÄSNINGAR
MENTORSKAP

OBS! Detta är en testsida som inte är publicerad!

Mia norling

Mia är professionell affärsmentor, ledarskapsutvecklare och utbildare.

Tel: 0763-450800
E-post: mia.norling@witec.se

 

Grundläggande styrelseutbildning samt en praktisk kurs om hur man skriver ett Styrelse-CV för att attrahera rekryterare och valberedning till styrelseposter.
 
LinkedIn-kurser och seminarier som riktar sig dels direkt till företag men också till privatpersoner och anställda. 

Heldagskurs i sociala medier-strategi. Den vänder sig bäst till små och medelstora företag eller avdelningar inom större företag. Men också till organisationer och föreningar av olika slag. 

Föreläsningar och utbildningar i värderingsgrundat ledarskap.

Personligt ledarskapsutvecklingsprogram, med mentorskap som grund, och sker under ett år med 16 personliga möten mellan adept och mentor.