WITEC SWEDEN

STUDENTREKRYTERING
Mentorskap 
Projektledning
Styrelseuppdrag

OBS! Detta är en testsida som inte är publicerad!

INGRID THURESSON

Ingrid är kompetensmäklare
med erfarenhet från projektledning, utbildningssektor och näringsliv.

Under 2008-2014 har hon även varit regeringens ambassadör för
kvinnors företagande.

Tel: 0708 – 55 62 13
E-post: ingrid.thuresson@witec.se


 

 STUDENTREKRYTERING

Genom att matcha välutbildade, kreativa och innovativa studenter (från gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet och högskolor) med dig som entreprenör, företag eller andra organisationer får du tillgång till de studerandes kreativa problemlösning och en ny vinkel på ditt problem eller koncept.

Parterna förbereds genom analyser och rådgivning, och matchas till optimala lösningar. Härigenom skapas bästa möjliga förutsättningar för att få goda idéer till att bli affärsverksamhet.

De utvalda studenterna kommer från ett flertal gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet och högskolor som vi samarbetar med.