WITEC SWEDEN


NYHETSBREV
 

Prenumerera på nyhetsbrev

WiTEC SWEDENs policy för lagring av personuppgifter för e-postutskick 
 
1. Personuppgifter som lagras vid ett samtycke
WiTEC SWEDEN lagrar endast ditt förnamn, efternamn och e-postadress, samt datum för när samtycke skickades.
 
2. Syftet med lagring av personuppgifter
Syftet är att via e-postutskick/nyhetsbrev informera om WiTEC SWEDENs verksamhet. Vi säljer eller distribuerar inte vårt e-postregister till tredje part.
 
3. Dina rättigheter
Du som mottagare av e-postutskick/nyhetsbrev har rätt att närsomhelst begära ut vilka uppgifter som lagras om dig, rätt att få dina personuppgifter rättade och rätt att bli raderad från vår kontaktlista. Kontakta vår administratör admin@witec.se.

4. Kontaktuppgifter till WiTEC SWEDEN
Ingrid Thuresson, styrelseordförande WiTEC SWEDEN
+46 (0) 708 55 62 13, ingrid.thuresson@witec.se
Administratör för hemsida och nyhetsbrev, admin@witec.se