WITEC SWEDEN

STEAM People 

2021-03-09
 

Projektpresentation

2021-02-26

Prototypen till Webappen är klar – välkommen att testa och utvärdera 60 vardagsaktiviteter!

WiTEC har valt att fokusera på hälsa, miljö och hållbarhet i projektet. Till exempel hur man kan göra sin egen hudkräm, bygga en kompostlåda, bygga ett vildbihotell, göra sina egna rengöringsprodukter, prova Planetary Health Diet Day, planera sin grönsaksodling, plantera ett fruktträd, skapa konst från skräp, göra en affisch om hur man ska spara på plast, etc.

De andra länderna har bidragit med alltifrån hur man gör en myggfälla till hur man konstruerar en robotarm.

Det finns många roligheter i appen och nu är du välkommen att testa den hemma. Eftersom detta är en prototyp ber vi dig att efteråt fylla i en utvärdering, som endast tar några minuter. Hör av dig till mig så skickar jag länken och utvärderingen med några förklarande ord.

Ewa Mathiasson Renström  
ewa.witecsweden@yahoo.com
För WiTEC SWEDEN i STEAMpeople-projektet


NYTT TVÅ-ÅRIGT EU-PROJEKT FÖR WiTEC SWEDEN

WiTEC SWEDEN skall tillsammans med partners från fem andra europeiska länder utveckla en WEBAPP för vuxna elever. Projektet hade kick-off-möte i Grekland den 13-14 februari 2020 och skall pågå i två år. 
 

WEBAPP ska erbjuda konkreta aktiviteter som elever kan utveckla. Byggt kring en uppsättning tematiska områden och kopplade till situationer och miljöer i det dagliga livet, kommer WEBAPP att utmana de vuxna eleverna att genomföra vissa aktiviteter.

WEBAPP:s spelade tillvägagångssätt kommer att bidra till att öka motivation och engagemang och kommer också att förbättra andra nyckelkompetenser (digitala färdigheter).

Projektets huvudmål kan sammanfattas som:

  • Att sprida modellen för STEAM-utbildning i vuxenutbildningspraxis i Europa.
  • Att främja en kultur med vetenskapligt tänkande för beslut, problemlösning, analys, innovation och kreativt och kritiskt tänkande hos vuxna elever.
  • Att förbättra uppfattningen av vuxna studenter gentemot STEAM-områdena, utveckla deras matematiska kompetens, kompetens inom vetenskaplig och teknisk kultur, kompetens i behandling av information och digital kompetens, sociala och medborgerliga kompetenser, kompetens inom humanistisk och konstnärlig kultur, kompetens i lärande att lära sig, kompetens i kommunikation på det egna språket (och i andra fall) och kompetens för autonomi och personligt initiativ. –
  • Att förbereda vuxna elever på livslångt och autonomt lärande, utveckla kritiskt tänkande och främja rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap. 
  • Att främja den professionella utvecklingen av vuxna tränare för integration av STEAM-modeller i deras utbildningsprogram och aktiviteter.

I projektet ingår:
Moviento, Spanien • Panepistimo Thessalias, Grekland  NPO Robootika, Estland • Virtual Campus LDA, Portugal  ISTANBUL VALILIGI, Turkiet • WiTEC SWEDEN, Sverige

För WiTEC SWEDEN är det Ewa Mathiasson Renström som är ansvarig för projektet.

STEAM = Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics