WITEC SWEDEN

STEAM People 


NYTT TVÅ-ÅRIGT EU-PROJEKT FÖR WiTEC SWEDEN

WiTEC SWEDEN skall tillsammans med partners från fem andra europeiska länder utveckla en WEBAPP för vuxna elever. Projektet hade kick-off-möte i Grekland den 13-14 februari 2020 och skall pågå i två år. 
 

WEBAPP ska erbjuda konkreta aktiviteter som elever kan utveckla. Byggt kring en uppsättning tematiska områden och kopplade till situationer och miljöer i det dagliga livet, kommer WEBAPP att utmana de vuxna eleverna att genomföra vissa aktiviteter.

WEBAPP:s spelade tillvägagångssätt kommer att bidra till att öka motivation och engagemang och kommer också att förbättra andra nyckelkompetenser (digitala färdigheter).

Projektets huvudmål kan sammanfattas som:

  • Att sprida modellen för STEAM-utbildning i vuxenutbildningspraxis i Europa.
  • Att främja en kultur med vetenskapligt tänkande för beslut, problemlösning, analys, innovation och kreativt och kritiskt tänkande hos vuxna elever.
  • Att förbättra uppfattningen av vuxna studenter gentemot STEAM-områdena, utveckla deras matematiska kompetens, kompetens inom vetenskaplig och teknisk kultur, kompetens i behandling av information och digital kompetens, sociala och medborgerliga kompetenser, kompetens inom humanistisk och konstnärlig kultur, kompetens i lärande att lära sig, kompetens i kommunikation på det egna språket (och i andra fall) och kompetens för autonomi och personligt initiativ. –
  • Att förbereda vuxna elever på livslångt och autonomt lärande, utveckla kritiskt tänkande och främja rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap. 
  • Att främja den professionella utvecklingen av vuxna tränare för integration av STEAM-modeller i deras utbildningsprogram och aktiviteter.

I projektet ingår:
Moviento, Spanien • Panepistimo Thessalias, Grekland  NPO Robootika, Estland • Virtual Campus LDA, Portugal  ISTANBUL VALILIGI, Turkiet • WiTEC SWEDEN, Sverige

För WiTEC SWEDEN är det Ewa Mathiasson Renström som är ansvarig för projektet.

STEAM = Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics