WITEC SWEDEN

Plotina - ett jämställdhetsrojekt
inom forskningsvärlden

 

FÖRR KRÄVDE VI "Sex Equality" (jämställdhet mellan könen). Idag, uttrycker vi det mer elegant när vi kallar det "Gender Equality". Även forskningsvärlden verkar idag känna behov av insatser som främjar "balans" mellan kvinnliga och manliga forskare, genom korrigering av bristande jämställdhet i beslutsfattandet, användandet av genus- eller könsvariabler i forskningsprogram samt för att främja kompetens och förhindra slöseri med talang.

DETTA ÄR SYFTET med det internationella projektet "Plotina: Att främja jämn könsfördelning och integration i forskning, innovation och utbildning". Projektet samordnas av universitetet i Bologna och initiativet syftar till att utveckla, genomföra och utvärdera skräddarsydda jämställdhetsplaner (GEP) för varje universitet.

PROJEKTET SOM PÅGÅR under fyra år är finansierat inom ramen för "Science for and with society" inom EU's ramprogram Horizon 2020.

DE PARTNER SOM ingår är: University of Warwick (Storbritannien), Mondragon Unibertsitatea (Spanien), Instituto Superior de Ekonomisk e Gestao (Portugal), Kemijski Institut (Slovenien), Ozyegin Universitesi (Turkiet), Zentrum für Soziale Innovation GmbH (Österrike), Jump Forum (Belgien), Centro Studi Progetto Donna e Diversity MGMT (Italien), och Elhuyar - Zubize SL (Spanien).

LATEST NEWS:

INBJUDAN TILL KONFERENS

Välkommen till den avslutande konferensen av PLOTINA-projektet, som hålls i Bologna i januari 2020. Hämta inbjudan här.

POMPEIA PLOTINA

gift med kejsaren Trajanus, var politiskt aktiv och införde en
mer rättvist fördelad skattepolitik, förbättrade utbildningsväsendet, hjälpte de fattiga och ökade toleransen i samhället.Hon gudaförklarades vid sin död och ett tempel restes till hennes ära i Nîmes.

Läs mer om projektet
på den egna hemsidan
eller på facebook.


www.plotina.eu

Ingrid Thuressons viktiga roll i PLOTINA

Ingrid Thuresson, styrelseordförande för WiTEC SWEDEN är ledamot i Advisory Board för Horizon 2020-projektet PLOTINA “Promoting Gender Balance And Inclusion In Research, Innovation And Training”. 

Projektet syftar till att främja en jämn könsfördelning och integration inom forskning, innovation och utbildning, vilket tydligt visat sig innebära stora vinster för företagen och för samhället i övrigt.

Koordinator för EU-projektet PLOTINA är Alma Mater Studitorium/Universitetet i Bologna. Projektet startade 1 februari 2016 och väntas pågå till den 31 januari 2020.