WITEC SWEDEN


METIS – MicroElectronics Training, Industry and Skills

2021-02-12
SEMI Technology Unites Global Summit
Anmäl dig till ett spännande digitalt event 15-19 februari!
Studenter kan registrera sig kostnadsfritt!
Länkar till anmälan och mer information om eventet finns på WiTEC SWEDENs Facebook och LinkedIn.

2020-12-16
METIS-projektet engagerar
METIS-projektet är nu inne på sin 14:e månad. Ett brett spektrum av experter från hela Europa, som representerar alla områden inom mikroelektronik, har genomfört de olika processerna.

Vid det årliga mötet, som hölls digitalt, stämde man av partnerorganisationernas framsteg under året. Man delade erfarenheter och planerade för de kommande stegen i projektet.

Några av METIS-projektets resultat 2020 är tillgängliga på projektets websida:https://www.metis4skills.eu/category/news/

2020-10-16

ENKÄT

Vi behöver Din hjälp med att kartlägga Mikroelektronikbranschens framtida behov! 

WiTEC SWEDEN är som enda svenska verksamhet involverad i att utforma framtidens mikroelektronikbransch i Europa. METIS-projektet har till uppgift att utveckla den strategiska kompetensförsörjningen inom branschen och därigenom förbättra Europas konkurrenskraft. Initiativet har tagits av organisationen SEMI, som arbetar för att främja intresset för global elektronikdesign och dess tillverkningskedja, och engagerar såväl ledande företag som universitet.

VI BER NU om din insats genom att svara på denna enkät. Frågorna är på engelska och tar 10-20 minuter att besvara. Länk till enkäten.

2020-05-05

INVITATION TO FOCUS GROUP


Metis invites you to participate in our focus group “Diversity in Electronics, the place of women and other underrepresented groups in the micro-electronics industry"

For further information you can visit
http://www.metis4skills.eu/

KICK-OFF 18-19 NOVEMBER
I VILLACH, ÖSTERRIKE

Ingrid Thuresson och Mia Norling representerade WiTEC vid uppstarten av projektet. Det blev två dagar fyllda med workshops, diskussioner och nya kontakter med övriga 19 partner.

METIS Overview PDF


P R E S S M E D D E L A N D E

BRYSSEL – 19 november 2019 

SEMI och 19 partners från 14 länder lanserade idag ett initiativ för att fylla kompetensgapet och öka mångfalden av arbetskraften genom att skärpa samarbetet mellan mikroelektronikindustrin och utbildningssektorn. Projektet, kallat METIS - Microelectronics Training, Industry and Skills - kommer att fokusera på färdigheter och relaterad utbildning som behövs för att stödja framväxande industri vertikaler som artificiell intelligens (AI), autonom körning och Industry 4.0.

METIS är ett Sector Skills Alliance som medfinansieras av Erasmus + -programmet och är utformat för att övervinna kunskapsbristen i värdekedjan för elektroniska komponenter och system. Under METIS kommer projektägaren SEMI och partnerorganisationerna, därbland WiTEC SWEDEN, att inrätta ett Microelectronics Observatory and Skills Council bestående av företrädare från industri, akademi, icke-statliga organisationer, tankesmedjor och myndigheter.

Konsortiet kommer att utveckla en ny färdighetsstrategi för mikroelektronikindustrin i Europa med fokus på att höja yrkesbefattningar och färdigheter som är kritiska för sektorns framtid.

Projektet kommer att utveckla nätbaseratlärande och arbetsbaserat lärande inom mikroelektronikdesign och tillverkning. METIS kommer också att främja arbetskraftens mångfald i sektorn och inriktas på ökat deltagande av underrepresenterade grupper i mikroelektronikutbildning och sysselsättning. METIS, ett fyraårigt projekt, kommer att få 4 miljoner euro i offentlig finansiering som ska investeras i mikroelektronikarbetskrafts-utveckling i Europa.

”Talentbristen är en av de svåraste frågorna som utmanar SEMI-medlemmar idag, ”säger Laith Altimime, president för SEMI Europe. "Vi är glada att samarbeta med ledande företag och universitet från hela Europa för att hjälpa till att bygga den robusta talangledningen som är avgörande för mikroelektronikinnovation och tillväxt."
 
"Digitalisering är den viktigaste möjligheten för vår tids kunskapsorienterade ekonomi, särskilt för Europa, och halvledarlösningar är viktiga drivkrafter för digitaliseringen", säger Dr. Sabine Herlitschka, VD för Infineon Technologies Austria AG, medlem av METIS-konsortium. ”Därför erbjuder mikroelektronik mycket attraktiva jobbmöjligheter i framkant av forskning och applikationer som är relevanta för oss alla. Med detta projekt måste vi förmedla denna entusiasm för teknik till fler unga talanger, särskilt kvinnor. Ett effektivt sätt att göra det är genom att skärpa samarbetet mellan branschen och utbildningssektorn. Detta är en strategisk kärna i vårt nya METIS-projekt.”
 
Sector Skills Allians arbetar för att förbättra kunskaperna om färdigheter och tillhandahålla en tydlig strategi i en målsektor genom ett dubbelfattat tillvägagångssätt för att identifiera befintliga eller framväxande sektorsspecifika arbetsmarknadsbehov och förbättra utbildningssektorns lyhördhet för branschens behov. Sektorfärdighetsallianser upprättas för att underlätta gränsöverskridande certifiering och därför underlätta yrkesmobilitet och öka erkännandet av kvalifikationer på europeisk nivå inom en sektor.
 
METIS-konsortiet består av SEMI, Infineon, Bosch, X-Fab, Graphenea, Summa, Arcelik, Silicon Saxony, Imec, Tekniska universitetet i Graz, Dresden Chip Academy, Sydöstra Noregs universitet, Sofia Tekniska universitet, Budapest University of Teknik och ekonomi, Innovationsinlärningsarbete, Fast Track in Information Technology, European Association of Career Guidance, European Association for Women in Science, Engineering and Technology (WiTEC SWEDEN), CIMEA och Decision.
 
METIS Project Manager for WiTEC SWEDEN
Alejandra Feijóo Carmona
Phone: +46 (0)722518462 
Email: witecmetis4skill@gmail.com
 
METIS kontaktinformation
Emir Demircan
Director SEMI Europé
Phone: +32 (0) 2 609 53 18
Email: edemircan@semi.org
www.semi.org/eu