WITEC SWEDEN


WiTEC SWEDENS STYRELSE

består av idag av sex kvinnor som alla har lång erfarenhet
inom utbildning, entreprenörskap, EU-samarbete, näringsliv och akademi

Ingrid Thuresson, styrelseordförande

Ingrids erfarenhet och kompetens inom nätverksbyggande, projektledning, mentorskap och styrelsearbete är till stor nytta för WiTEC.
 
Med många års verksamhet inom utbildningssystemet har hon byggt upp ett stort kontaktnät för samverkan med akademin, både med forskare och med studenter. 
 
I WiTEC är hon engagerad i pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, samt som konsult med externa uppdrag inom projektledning, organisations- och verksamhetsutveckling.

E-post: ingrid.thuresson@witec.se

Telefon:
+46 (0) 708 55 62 13

Anna Henricsson, vice ordförande och ansvarig för WiTEC Academy

Anna har ett helhetsperspektiv från styrelsenivå till enskilda delar av verksamheten. Företagarmentor, styrelsefrågor och säljutbildning är områden som hon behärskar.

Anna driver sedan 2011 ExperienceMatching AB, en kompetens-matchningssite på nätet. Som konsult är inriktningen "Affärsprocesser med fokus på lönsamhet".

E-post:
anna.henricsson@witec.se

Mia Norling, kassör

Mia bidrar till WiTEC med ett stort engagemang, en ständig strävan framåt genom utvecklings- och förbättringsarbete, samt att sätta WiTEC på kartan nationellt så väl som internationellt genom olika projektsamarbeten och nätverk.
 
Med över 25 års erfarenhet av entreprenörskap, anställd inom internationella koncerner och ett antal styrelseuppdrag, brinner Mia för att lyfta kompetensfrågan i samhällsdebatten.
I dag arbetar Mia som professionell affärsmentor i sitt eget bolag Norling Solutions AB. 

E-post:
mia.norling@witec.se

Katarina Pelin, sekreterare

Invald i styrelsen vid årsmötet i mars 2018.

E-post:
katarina.pelin@witec.se

Anna-Carin Dettner, ansvarig för WiTEC Inspiration och mentorsplattformen.  
 

VD ACD Concern AB. Managementkonsult, föreläsare, mentor och styrelsearbete.
Arbetar aktivt med Affärsutveckling och ledning av företag/organisationer för tillväxt och förbättring. 
Många års erfarenhet av företagsanpassad utbildning och utveckling i projektledning, målstyrning och strategisk affärskommunikation.
Engagemang inom Ideell verksamhet, Rotary International och Berättarministeriet.

E-post:
anna-carin.dettner@witec.se

Anna Isaksson, kontaktperson för forskning och akademi

Annas erfarenheter av att arbeta med förändring i mansdominerade bransher och utbildningar utgör viktiga bidrag i WiTECs arbete på nationell och europeisk nivå.

Anna är fil dr i sociologi och arbetar vid Högskolan i Halmstad. Hon bedriver forskning som rör jämställdhet och mångfald i arbetsliv och utbildning.

E-post:
anna.isaksson@witec.se

FÖRENINGSSTADGAR FÖR WiTEC SWEDEN