WITEC SWEDEN

WiTEC SWEDENS STYRELSE

består av idag av sex kvinnor som alla har lång erfarenhet inom utbildning, entreprenörskap, EU-samarbete, näringsliv och akademi

Ingrid Thuresson, styrelseordförande

Ingrids erfarenhet och kompetens inom nätverksbyggande, projektledning, mentorskap och styrelsearbete är till stor nytta för WiTEC.
 
Med många års verksamhet inom utbildningssystemet har hon byggt upp ett stort kontaktnät för samverkan med akademin, både med forskare och med studenter. 
 
I WiTEC är hon engagerad i pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, samt som konsult med externa uppdrag inom projektledning, organisations- och verksamhetsutveckling.

E-post: ingrid.thuresson@witec.se

Telefon:
+46 (0) 708 55 62 13

Anna Henricsson, kassör

Anna har ett helhetsperspektiv från styrelsenivå till enskilda delar av verksamheten. Företagarmentor, styrelsefrågor och säljutbildning är områden som hon behärskar.

Anna driver sedan 2011 ExperienceMatching AB, en kompetens-matchningssite på nätet. Som konsult är inriktningen "Affärsprocesser med fokus på lönsamhet".

E-post:
anna.henricsson@witec.se

Anna-Carin Dettner, vice ordförande och ansvarig för  WiTEC Inspiration .
 

VD ACD Concern AB. Managementkonsult, föreläsare, mentor och styrelsearbete.
Arbetar aktivt med Affärsutveckling och ledning av företag/organisationer för tillväxt och förbättring. 
Många års erfarenhet av företagsanpassad utbildning och utveckling i projektledning, målstyrning och strategisk affärskommunikation.

Engagemang inom Ideell verksamhet, Rotary International och Berättarministeriet.

E-post:
anna-carin.dettner@witec.se

Carina Wahlstedt Janson, ansvarig för WITECs kommunikation 

Carina driver och är delägare i ComWise Kommunikationsbyrå. Hon arbetar med kommunikationsstrategi, att skriva frilansande uppdrag för olika tidskrifter och att coacha inom retorik.

Hon har erfarenhet av tidigare styrelsearbete som styrelsemedlem i Kvinnor för fred och som styrelsemedlem och ordförande i Winnet Halmstad.

E-post:
carina.wahlstedt@witec.se

Andrea Grundelius

Andrea är utbildad ingenjör och har 25 års erfarenhet från universitetet och internationellt näringsliv. Hon arbetar just nu som chef för ett designteam för processutrustningar inom livsmedelsindustrin.

Andrea har erfarenheter från forskning och
utveckling, projektledning samt utbildning och utbildningstjänster internationellt. Hon har även erfarenheter inom kommunikation och ledarskap samt många år som handbollstränare volontärt inom föreningslivet. 

E-post:
andrea.grundelius@witec.se

Pia Ulvenblad
Pia arbetar på Högskolan i Halmstad som docent i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Hon driver också det egna företaget Ledarpraktikan AB med fokus på utbildning och coachning inom ledarskaps- och affärsutveckling för gröna näringar.

Pia har erfarenhet från bank- och revisionsverksamhet samt forskning och utveckling inom ett flertal olika branscher i både små och stora organisationer; inkubatorverksamhet, teknikföretag, livsmedelsföretag, jord- och skogsbruk, processindustri. Hon bedriver bland annat forskning om kvinnors företagande samt har varit med och startat nätverket LENA för kvinnor inom akademin på Högskolan i Halmstad.

E-post:
pia.ulvenblad@witec.se

 

FÖRENINGSSTADGAR FÖR WiTEC SWEDEN