WITEC SWEDENnyheter

2024 > 02

Vi firar Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap den 11 februari. Anca Dumitrescu, ordförande för WiTEC Sweden, säger: "Vi strävar efter att ta till vara på alla talanger för att bygga en hållbar framtid. Jag valde ingenjörsyrket för att skapa möjligheter att utveckla ny teknik och produkter för att förbättra samhällsfunktioner."

Den 1 februari gick WiTEC samman med 10 partners i projektet STEAMBrace. Victoria Tötterström, projektledare för STEAMBrace på WiTEC Sweden, säger: "Genom att stärka dagens och morgondagens generationer banar vi väg för att skapa möjligheter som överbryggar klyftor genom att använda mina favoritmetoder: nyfikenhet och innovation. Tillsammans strävar vi efter att bygga den framtid vi alla vill leva i. STEAMbrace fungerar som en katalysator för min egen fantasi och förhoppningsvis många andras, och uppmuntrar oss att drömma stort och sätta fart.”

WiTEC SWEDEN fungerar vi som länken mellan näringslivet, akademin och kvinnor som är aktiva inom teknikintensiva områden. WiTEC SWEDEN inspirerar kvinnor att studera och fortsätta sin utveckling inom STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), och stödjer och lyfter fram främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer. 
UNESCO, som nyligen höll den 9:e församlingen för kvinnor inom vetenskap, delar med sig av följande: "Mångfald inom forskning utvidgar gruppen av talangfulla forskare och lyfter fram nya perspektiv, talang och kreativitet. Den 11 februari är en påminnelse om att kvinnor och flickor spelar en avgörande roll inom vetenskap och tekniksamhällen och att deras deltagande bör stärkas."

Med STEAMbrace bjuder WiTEC in intresserade aktörer att samarbeta och ser fram emot att få engagera och lära oss av målgruppen tjejer i ålder 11-18.

PRESSKONTAKT
Victoria Tötterström +46 760 28 37 80
victoria.totterstrom@gmail.com

Den 9 februari startar vi vårt nya projekt STEAMBrace i Zaragoza. På plats har vi vår styrelseordförande Anca Dumitrescu. Vi välkomnar våra nya projektledare Diba Mokhtabad och Victoria Tötterström för de kommande tre åren.

STEAMbrace är ett europeiskt samordningsnätverk och aktiviteter för att anamma ett hållbart och inkluderande STEAM-utbildningssystem: blandningen av konstnärliga och kreativa tillvägagångssätt inom STEM-utbildning, forskning och innovation.

Projektbidrag:

STEAMbrace syftar till att överbrygga den nuvarande könsskillnaden inom STEM-områden med skapandet av en samordningsallians på europeisk nivå och utveckling av många nätverks- och utbildningsaktiviteter med hjälp av kreativt tänkande och ett evidensbaserat tillvägagångssätt. Projektets nya STEAM-åtgärder och -lösningar och vetenskapliga rön med ett tvärvetenskapligt, interregionalt och multi-aktörskonsortium som kommer att bidra till:

Övervaka nivån på STEAM-utbildning i Europa
Öka nätverkandet och klustringen bland STEAMs intressenter
Utveckla banbrytande StTEAM-aktiviteter och utbildningar för både elever och lärare
Leverera bästa praxis, policyrekommendationer för hållbar reproducerbarhet av STEAM-lösningarna.
Tillhandahålla en gemensam digital nätverksplattform för studenter och intressenter för att stödja EG:s ambitioner.

SAMARBETE
- Academia de Inventores
- Aiju Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio
- Asociația de Tineret pentru Prietenie și Educație
- C4G - Konsult- och utbildningsnätverk
- Contactica
- Edelvives
- Maristas Portugal - Colégio Marista de Carcavelos
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
- Universitetet i Zagreb / Sveučilište u Zagrebus fakultet för ekonomi och ekonomi
- WiTEC SVERIGE

Finansierat av European Union Horizon Europe European Research Executive Agency (REA).