WITEC SWEDENnyheter

2020

2020-12-21

Nyheter från några av våra medlemsorganisationer i WiTEC EU.
Ladda ner PDF.

2020-10-16

VI BEHÖVER DIN hjälp med att kartlägga Mikroelektronikbranschens framtida behov!

WiTEC SWEDEN är som enda svenska verksamhet involverad i att utforma framtidens mikroelektronikbransch i Europa. METIS är ett EU-projekt som har till uppgift att utveckla den strategiska kompetensförsörjningen inom branschen och därigenom förbättra Europas konkurrenskraft. Initiativet har tagits av organisationen SEMI, som arbetar för att främja intresset för global elektronikdesign och dess tillverkningskedja. Projektet finansieras via Erasmus+ och engagerar såväl ledande företag som universitet.

VI BER NU om din insats genom att svara på denna enkät. Frågorna är på engelska och tar 10-20 minuter att besvara. Länk till enkäten. 

Läs mer om METIS-projektet HÄR , eller  www.metis4skills.eu och www.semi.org/eu

2020-05-05

METIS invites you to participate in our Focus Group "Diversity in Electronics, the place of women and other underrepresented groups in Electronics".
 
The Focus Group will take place on the 10th of June at 13:30 p.m. (CET).

IT WILL BE an approximately 90 minutes discussion on this topic and your perspectives regarding this specific problematic. The meeting will be held online to facilitate the respect towards our needs of protection or isolation in the actual pandemic context.

27-28 januari höll PLOTINA-projektet slutkonferens i Bologna.
Läs den sammanfattande rapporten om projektet här:
FINAL OUTCOMES