WITEC SWEDENnyheter

2018 > 11

PLOTINA-projektets andra nyhetsbrev, med information om de spännande och framgångsrika aktiviteter som inleddes eller pågått under 2018.
Läs mer här
Undvik Safari som webbläsare.

- EUMentorSTEM - the Training of Trainers held in Budapest in June.
- News from WiTEC Austria.
Läs nyhetsbrevet här