WITEC SWEDEN











nyheter

2018 > 05

Årets WiTEC Inspiration hölls den 4 maj 2018 i Båstad Företagsby. Dagens tema var samverkan, ett ord vars betydelse framhölls i dagens föredrag.

I minglet runt kaffet och efter avslutat program knöts kontakter och utbyttes åsikter och insikter.
Att de församlade åhörarna blev inspirerade av de engagerade talarna var inte att ta miste på!
Läs mer här.