WITEC SWEDENnyheter

2018 > 01

Erasmus+ projektet Social Media Sisterhood, där WiTEC SWEDEN är en projektpartner, har nu en egen hemsida www.smswomen.eu och en Facebooksida.
Om du är intresserad av projektet är det nu lätt att följa med i vad som händer.

Årets entreprenör på Bjäre skall utses, för verksamhetsåret 2017.
Grundtanken med priset är att stimulera entreprenörer i en “start upp fas”. Företaget bör vara 1-5 år gammalt och priset vänder sig till dem som realiserat sin dröm, tagit steget att bli egen företagare, startar upp verksamheten men inte fullt etablerat sig.
Nomineringar kan lämnas in t o m 30 mars. Nomineringsblankett här.

Social Media Sisterhood finansieras genom EU:s program Erasmus+. Projektet är nu aktivt inne i den första fasen där all struktur sätts på plats liksom studier av målgruppen och dess behov djupare kartläggs. WiTEC SWEDEN ansvarar för att bygga den webbaserade utbildningsportalen. Projektets nya logotyp har lanserats och  är nu dess ansikte utåt, framtagen av projektets portugisiska partner Aidlearn. 
NYHETSBREV december 2017 - PDF.