WITEC SWEDENnyheter

2018

PLOTINA-projektets andra nyhetsbrev, med information om de spännande och framgångsrika aktiviteter som inleddes eller pågått under 2018.
Läs mer här
Undvik Safari som webbläsare.

- EUMentorSTEM - the Training of Trainers held in Budapest in June.
- News from WiTEC Austria.
Läs nyhetsbrevet här

DUnder november-december 2018 kommer WiTEC SWEDEN att hålla kostnadsfri utbildning i Halmstad, för kvinnor med internationellt ursprung och som har en bakgrund inom STEM.
Kursen är i form av Mentoring Circles™ som bygger på en prisbelönt innovativ träningsmetodik som innebär uppmuntran till lärande genom frågeställningar, coaching och mentorsprinciper.
Kursen är en del i EU-projektet EUMentorSTEM och syftet är att ge kursdeltagarna möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden, gå vidare i sin karriärer eller undersöka om entreprenörskap kan vara något för dem. 

Anmälningsformulär 
Sista anmälningsdag är den 12 november 2018!

25 september 2018 kl 09.00 - 12.00, Europaparlamentet, Bryssel

- WiTEC the Netherlands presenterar sig
- The Gender4STEM-projektet
- Första rapporten från EUMentorSTEM är klar
Läs nyhetsbrevet HÄR.

IDENTIFIERA 10 FÖRETAG - Syftet är att identifiera företag, organisationer och myndigheters behov av kompetenshöjning för de som är involverade i samhällsbyggnads- och gröna näringars utvecklingsprocesser.
 
WORKSHOP 9 JULI - Presentera utbildningsidé

MÖTE 27 AUGUSTI - Identifiera skarpt projekt

MÖTE 25 SEPTEMBER - Uppföljningsmöte på workshopen den 9 juli

Läs mer här.

Anna, som är ledamot i WiTEC SWEDENs styrelse, är till vardags universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och har forskat mycket om arbetsliv, organisation och förändringsarbete utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv.
Från den 1 juli blir hon den första programchefen för jämställdhets-integrering vid Högskolan i Halmstad.
Läs mer här.

Grattis Anna till det nya uppdraget!

- WiTEC SWEDEN önskar alla en skön sommar
- Mentorsplattformen är programmerad
- Studentgrupperna har redovisat
- Anna Isaksson blir programchef för jämställdhetsintegrering vid Högskolan i Halmstad

Årets WiTEC Inspiration hölls den 4 maj 2018 i Båstad Företagsby. Dagens tema var samverkan, ett ord vars betydelse framhölls i dagens föredrag.

I minglet runt kaffet och efter avslutat program knöts kontakter och utbyttes åsikter och insikter.
Att de församlade åhörarna blev inspirerade av de engagerade talarna var inte att ta miste på!
Läs mer här.
 

What's in this newsletter?
- A few words from the coordinator, Professor Tullia Gallina Toschi
- PLOTINA project video
- How PLOTINA works to promote gender balance and inclusion in research, innovation and training
- Meet the partners

- PLOTINA video: Why is it important to include the dimension of gender in scientific research?
- PLOTINA video: Why is it important to have a Gender Equality Plan?
- Lexicon
- Conference and workshop highlights

Link to newsletter

- Katarina Pelin ny i WiTEC SWEDENs styrelse.
- Karl Beijbom till WiTEC Inspiration
- Tre studentgrupper skall ge WiTEC en strategi för sociala medier.

Journalisten och bokförläggaren Karl Beijbom kommer till Båstad och WiTEC Inspiration den 4 maj. Vi kommer att få höra vad han menar med "Ett gemensamt språk - samverkan i samförstånd".

Den 4 maj 2018 kl 13.00-16.00, i Båstad Företagsby, är det dags för vårt årliga event WiTEC Inspiration. Program och anmälan HÄR.

VÄLKOMNA TILL WiTEC SWEDENs ÅRSMÖTE!
 
Tid och plats: 22 mars 2018 kl.15.oo
i Båstad Företagsby, lokal Svalan.
 
Förutom ordinarie årsmötesförhandlingar presenterar Mia Norling WiTEC´s pågående EU-projekt och Anna-Carin Dettner presenterar WiTEC Inspiration, vårt kommande event den 4 maj.
 
Fika serveras från kl 14.30.

- Kallelse med dagordning
- Verksamhetsberättelse
 

This exclusive three-day workshop will take place in
Paris, on 24-26 May 2018.
Across the three days, participants will explore the importance of women in leadership, meet our consultants and take part in group sessions, workshops, discussions, and social events.

The applications are open to female students of any degree and professionals with fewer than 6 years of work experience who are based in Europe, the Middle East and Africa.  

For more information and to apply, see: 
next-generation-women.mckinsey.com 
The application deadline is 8 March! 

Erasmus+ projektet Social Media Sisterhood, där WiTEC SWEDEN är en projektpartner, har nu en egen hemsida www.smswomen.eu och en Facebooksida.
Om du är intresserad av projektet är det nu lätt att följa med i vad som händer.

Årets entreprenör på Bjäre skall utses, för verksamhetsåret 2017.
Grundtanken med priset är att stimulera entreprenörer i en “start upp fas”. Företaget bör vara 1-5 år gammalt och priset vänder sig till dem som realiserat sin dröm, tagit steget att bli egen företagare, startar upp verksamheten men inte fullt etablerat sig.
Nomineringar kan lämnas in t o m 30 mars. Nomineringsblankett här.

Social Media Sisterhood finansieras genom EU:s program Erasmus+. Projektet är nu aktivt inne i den första fasen där all struktur sätts på plats liksom studier av målgruppen och dess behov djupare kartläggs. WiTEC SWEDEN ansvarar för att bygga den webbaserade utbildningsportalen. Projektets nya logotyp har lanserats och  är nu dess ansikte utåt, framtagen av projektets portugisiska partner Aidlearn. 
NYHETSBREV december 2017 - PDF.