WITEC SWEDENnyheter

2017 > 11

Kan ett lustfyllt och engagerat ledarskap bidra till syftet "att förena bygg, arkitektur, miljö, design och kommunikation”? 
Kan det bli den nya YH-utbildningen i Båstad?

WiTEC SWEDEN arrangerar ett inledande och inspirerande möte på Högskolan i Halmstad den 6 december och hälsar intressenter varmt välkomna!

Se inbjudan här!

WiTEC SVEDEN är nu stolta projektpartners i två Erasmus+ projekt.

Projektet SMSWomen står för "Social Media Sisterhood". Syftet med projektet är att genom utbildning i sociala media öka migrantkvinnors integration och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. I det här projektet samarbetar vi med projektpartners från Storbritannien, Portugal, Italien och Sverige. Projektägare är IKF Malmö - Internationella Kvinnoföreningen Malmö. Projektet är på tre år och avslutas i augusti 2020. WiTECs huvudansvar i projektet är att bygga en e-learning plattform.

Projektet EuMentor STEM har till syfte att genom mentorskap synliggöra och stärka migrant kvinnors position verksamma inom STEM. I detta projekt samverkar vi med WiTEC partners i Storbritannien, Italien, Grekland och Ungern. Projektägare är Unibo Italien. I det här projektet kommer WiTECs ansvar främst ligga inom marknadsföring och e-learning. Vi kommer även att arbeta aktivt med mentorskap. Projektet löper fram till september 2019.

Mer information kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.
Om du som medlem känner att du vill bidra på något sätt i projekten så ta kontakt med
Mia Norling mia.norling@witec.se