WITEC SWEDENnyheter

2016 > 10

I förra veckan kom ett efterlängtat förslag från regeringen som är tänkt att stärka kvaliteten inom yrkeshögskolan. I förslaget finns många av de frågor Industrirådet sedan lång tid arbetat med och drivit mot regeringen. Det här är ett positivt besked för de 25 Teknikcollegecertifierade regionerna eftersom det innebär att man i större utsträckning ges möjlighet att satsa på yrkeshögskoleutbildningar. Dessa utbildningar efterfrågas i stor utsträckning av konceptets 3000 samverkansföretag.
Läs mer om satsningen på yrkeshögskolorna och om framtidsjobben för svensk industri i Teknikcolleges senaste nyhetsbrev