WITEC SWEDENnyheter

2014 > 11

Vid årets Akademiska högtid på Luleå tekniska universitet är sju professorer som installeras kvinnor. Det är det högsta antalet historiskt sett. En av de nya professorerna är WiTEC's styrelseledamot Maria Udén som är ny professor i genus och teknik. Grattis Maria!

Läs hela artikeln från LTU:s hemsida

Maria Udén, ny professor vid Luleå Tekniska Högskola.

Det är rubriken på en av artiklarna i tidningen Kollegas senaste nummer där  WiTEC SWEDENS styrelseordförande Ingrid Thuresson får frågan om hur vi kan få in fler kvinnor på tekniska utbildningar och i mansdominerade branscher.
Läs hela artikeln här på tidningen Kollegas nätupplaga.

"The aims of the partnership have been achieved in a very good way. Communication
and distribution of tasks among partners have been very efficient and appropriate
showing a clear added value of European co-operation. The activities carried out during
the two years are of good quality and in line with the partnership objectives. The
impact on the trainees and teachers is good especially on the organisation and the
local community. The impact and progress have been evaluated in a consistent and
systematic way. Good measures have been implemented to ensure dissemination and
use of results within the own organisation and the local community."


Ett stort TACK till alla som bidragit till ett lyckat projekt!