WITEC SWEDENnyheter

2014 > 10

Innovativumdagen "Tillsammans gör skillnaden" på Science Park Halmstad den 23 oktober blev en stor succé. Drygt 50 personer deltog i heldagsseminariet som förutom flera intressanta föredrag även omfattade ett "Open Space" där nya tankar och idéer diskuterades.

På Business Management Öresunds hemsida kan du se alla bilder från dagen.
 

Läs om det unika avtalet mellan utbildningsanordnare och industriföretag i Arvika och Eda kommer och mycket mer i Teknikcolleges senaste nyhetsbrev.

INNOVATIVUM-dagen den 23 oktober är för dig som förstår att de snabba förändringarna i samhället ställer stora krav på dig och din organisation.
Dagens talare ger exempel på kreativa lösningar och involverar oss i övningar, tvärs över alla invanda mönster.
En gränsöverskridande dag med nya former för samverkan och för utveckling av nya ideer.

Läs mer om dagens program i den bifogade pdf:en.
Anmälan till dagen gör du här