WITEC SWEDENnyheter

2014

Den 25 november arrangerade ambassadorer.se och Tillväxtverket Golden Rules of Leadership Changemakers Meet-up där över 200 kvinnor, med olika kompetenser och erfarenheter, deltog på Münchenbryggeriet i Stockholm. Dagen bjöd på ett spännande program kring mentorskap, förebilder, ledarskap  och entreprenörskap​.

En speciellt spännande, bejublad och inspirerande programpunkt var presentationen av Sissi Pagels och Louise Linden som tillsammans med Fryshuset i Stockholm har skapat Young Innovation Hub, ett av åtta projekt som Tillväxtverket finansierar under 2014 för att sprida Golden Rules of Leadership.

Golden Rules of Leadership har tagits fram inom ramen för International Council on Womens Business Leadership (ICWBL) där bl a både Hilary Clinton och Maud Olofsson ingår.

Golden Rules of Leadership är ett förhållningssätt för ledarskap och företagande med fokus på kvinnor. Det innebär att både kvinnor och män på ledande positioner, på alla nivåer och inom olika sektorer och branscher, åtar sig att konsekvent och uthålligt vara generösa med sina kontakter. Att lyfta fram, nämna, ta med och inkludera entreprenörer och ledartalanger på ett medvetet sätt i sin vardag.

Together we create better opportunities for women to reach leadership positions   www.goldenrules.se

Vid årets Akademiska högtid på Luleå tekniska universitet är sju professorer som installeras kvinnor. Det är det högsta antalet historiskt sett. En av de nya professorerna är WiTEC's styrelseledamot Maria Udén som är ny professor i genus och teknik. Grattis Maria!

Läs hela artikeln från LTU:s hemsida

Maria Udén, ny professor vid Luleå Tekniska Högskola.

Det är rubriken på en av artiklarna i tidningen Kollegas senaste nummer där  WiTEC SWEDENS styrelseordförande Ingrid Thuresson får frågan om hur vi kan få in fler kvinnor på tekniska utbildningar och i mansdominerade branscher.
Läs hela artikeln här på tidningen Kollegas nätupplaga.

"The aims of the partnership have been achieved in a very good way. Communication
and distribution of tasks among partners have been very efficient and appropriate
showing a clear added value of European co-operation. The activities carried out during
the two years are of good quality and in line with the partnership objectives. The
impact on the trainees and teachers is good especially on the organisation and the
local community. The impact and progress have been evaluated in a consistent and
systematic way. Good measures have been implemented to ensure dissemination and
use of results within the own organisation and the local community."


Ett stort TACK till alla som bidragit till ett lyckat projekt!

Innovativumdagen "Tillsammans gör skillnaden" på Science Park Halmstad den 23 oktober blev en stor succé. Drygt 50 personer deltog i heldagsseminariet som förutom flera intressanta föredrag även omfattade ett "Open Space" där nya tankar och idéer diskuterades.

På Business Management Öresunds hemsida kan du se alla bilder från dagen.
 

Läs om det unika avtalet mellan utbildningsanordnare och industriföretag i Arvika och Eda kommer och mycket mer i Teknikcolleges senaste nyhetsbrev.

INNOVATIVUM-dagen den 23 oktober är för dig som förstår att de snabba förändringarna i samhället ställer stora krav på dig och din organisation.
Dagens talare ger exempel på kreativa lösningar och involverar oss i övningar, tvärs över alla invanda mönster.
En gränsöverskridande dag med nya former för samverkan och för utveckling av nya ideer.

Läs mer om dagens program i den bifogade pdf:en.
Anmälan till dagen gör du här

Läs presentationen kring TYNET-projektet på grundtvig.orgs hemsida:

Stiftelsen Ester erbjuder arbetslösa kvinnor med utomeuropeisk bakgrund en väg till eget företagande. Detta sker genom utbildning, coachning och vägledning.
Stiftelsen hjälper kvinnor att bygga nya nätverk, att utveckla sin affärsidé och ta fram en hållbar affärsplan Vid behov hjälper de även till att finna kapital.

Nu behöver stiftelsen Ester fler kvinnliga mentorer i nordvästra Skåne, gärna med marknadskunskap inom service. Du anmäler dig direkt till Ingrid Thuresson på Bjäre PrAkademis hemsida.

Ester söker mentorer som är:
• Idérika entreprenörer som ser möjligheterna.
• Empatiska och kan förstå utmaningen för våra kvinnor.
• Smarta.
• Bra på affärstänk.
• Utrustade med goda nätverk inom affärsliv i Skåne.
• Bosatta i Skåne helst nordvästra Skåne, men Malmö/Lund ok.
• Öppna för att ta en arbetsprofil (20 min, web-baserat)

Detta ska du som mentor hjälpa dem med:
• Initiering av affärsidé.
• Introduktion till de första kunderna.
• Hjälp att förhandla kontrakt, (Ester har en egen advokatbyrå som hjälper dig).
• Prissättning, produktidentifiering.
• Ägarstruktur.
• Tidsåtgång ca 5 timmar per vecka, till att börja med.
• Mentorerna blir i realiteten ett slags arbetande styrelseordföranden för de
  nystartade bolagen.

Vill du veta mera om stiftelsen Ester, gå in på www.stiftelsenester.se

Nu är TYNET 50+ egen hemsida klar! Här kan du läsa allt om projektet, de medverkandes synpunkter, metodik och mycket annat.
Gå in på http://tynet50project.jimdo.com/

Konferensen "Digital-Life-Design" hölls inom TYNET 50+ den 22-23 juli.
Här kan du läsa allt om konferensen.

Vinnare i Business Management Öresund och LTHs arkitekttävling, med uppdrag att skapa en ny Innovation hub med arbetsnamnet Båstad Sports Innovation Centre, blev:

1:a pris    ”Ataraxias” – Macushla Peek, Australien

2:a pris    ”Embedded” - Elinor Andersson och Johan Demling, Sverige

3:e pris    ”The Forest of Towers” - Alexandra Jamnicka, Slovakien

Två hedersomnämnande utdelades till:

”The garden of man made objects” - Charles Ober, Frankrike
”(Un)tamed” - Christoffer Justusson, Lina Byberg samt Oskar Tagesson, Sverige

Macushla Peek, Australien

Macushla Peek från Australien tog hem förstapriset i arkitekttävlingen med sitt projekt "Ataraxias".

Den 7 april är det dags för det första mötet i den nystartade MentorRingen i Båstad. MentorRing® är en av QUIS framtagen metod för att stödja kvinnliga uppfinnare i innovationsprocessen med att förverkliga sina idéer. Läs Inbjudan till MentorRing Båstad i nedanstående pdf.

Här kan du läsa programmet för TYNET 50+, Workshop 4 i Bologna.

Läs rapporten från EUWIIN 2013 i Stockholm.

Här är programmet för WiTEC Workshop IV i Bologna:

Nominera dig själv eller någon annan till årets
Erik Paulsson-stipendium!

Grundtanken med priset är att stimulera entreprenörer i en “start upp fas”. Företaget bör vara 1-5 år gammalt och priset vänder sig till dem som realiserat sin dröm, tagit steget att bli egen företagare, startat upp verksamheten men inte fullt etablerat sig, som fortfarande är i en kritisk fas i företagandet och där prissumman gör en skillnad i vardagen.

Prissumman skall användas i verksamheten för att utveckla entreprenörskapet.

Vilka kan söka?
Alla entreprenörer verksamma på Bjäre (i Ängelholms- och Båstads kommun) som visar stort entreprenörskap genom arbetssamhet, nytänkande, djärvhet, klokskap, beslutsamhet, glädje, engagemang samt samverkan och samarbete med lokal förankring.

Priset delas ut av Erik Paulsson i Båstad under april/maj 2014, samt vid Företagardagarna i Familjen Helsingborg den 9 maj, på Lindab Arena i Ängelholm.