WITEC SWEDEN

PRESSMEDDELANDE 11 februari: Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap 2024

Vi firar Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap den 11 februari. Anca Dumitrescu, ordförande för WiTEC Sweden, säger: "Vi strävar efter att ta till vara på alla talanger för att bygga en hållbar framtid. Jag valde ingenjörsyrket för att skapa möjligheter att utveckla ny teknik och produkter för att förbättra samhällsfunktioner."

Den 1 februari gick WiTEC samman med 10 partners i projektet STEAMBrace. Victoria Tötterström, projektledare för STEAMBrace på WiTEC Sweden, säger: "Genom att stärka dagens och morgondagens generationer banar vi väg för att skapa möjligheter som överbryggar klyftor genom att använda mina favoritmetoder: nyfikenhet och innovation. Tillsammans strävar vi efter att bygga den framtid vi alla vill leva i. STEAMbrace fungerar som en katalysator för min egen fantasi och förhoppningsvis många andras, och uppmuntrar oss att drömma stort och sätta fart.”

WiTEC SWEDEN fungerar vi som länken mellan näringslivet, akademin och kvinnor som är aktiva inom teknikintensiva områden. WiTEC SWEDEN inspirerar kvinnor att studera och fortsätta sin utveckling inom STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), och stödjer och lyfter fram främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer. 
UNESCO, som nyligen höll den 9:e församlingen för kvinnor inom vetenskap, delar med sig av följande: "Mångfald inom forskning utvidgar gruppen av talangfulla forskare och lyfter fram nya perspektiv, talang och kreativitet. Den 11 februari är en påminnelse om att kvinnor och flickor spelar en avgörande roll inom vetenskap och tekniksamhällen och att deras deltagande bör stärkas."

Med STEAMbrace bjuder WiTEC in intresserade aktörer att samarbeta och ser fram emot att få engagera och lära oss av målgruppen tjejer i ålder 11-18.

PRESSKONTAKT
Victoria Tötterström +46 760 28 37 80
victoria.totterstrom@gmail.com