WITEC SWEDEN

STEAMBrace sätter igång idag!

Den 9 februari startar vi vårt nya projekt STEAMBrace i Zaragoza. På plats har vi vår styrelseordförande Anca Dumitrescu. Vi välkomnar våra nya projektledare Diba Mokhtabad och Victoria Tötterström för de kommande tre åren.

STEAMbrace är ett europeiskt samordningsnätverk och aktiviteter för att anamma ett hållbart och inkluderande STEAM-utbildningssystem: blandningen av konstnärliga och kreativa tillvägagångssätt inom STEM-utbildning, forskning och innovation.

Projektbidrag:

STEAMbrace syftar till att överbrygga den nuvarande könsskillnaden inom STEM-områden med skapandet av en samordningsallians på europeisk nivå och utveckling av många nätverks- och utbildningsaktiviteter med hjälp av kreativt tänkande och ett evidensbaserat tillvägagångssätt. Projektets nya STEAM-åtgärder och -lösningar och vetenskapliga rön med ett tvärvetenskapligt, interregionalt och multi-aktörskonsortium som kommer att bidra till:

Övervaka nivån på STEAM-utbildning i Europa
Öka nätverkandet och klustringen bland STEAMs intressenter
Utveckla banbrytande StTEAM-aktiviteter och utbildningar för både elever och lärare
Leverera bästa praxis, policyrekommendationer för hållbar reproducerbarhet av STEAM-lösningarna.
Tillhandahålla en gemensam digital nätverksplattform för studenter och intressenter för att stödja EG:s ambitioner.

SAMARBETE
- Academia de Inventores
- Aiju Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio
- Asociația de Tineret pentru Prietenie și Educație
- C4G - Konsult- och utbildningsnätverk
- Contactica
- Edelvives
- Maristas Portugal - Colégio Marista de Carcavelos
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
- Universitetet i Zagreb / Sveučilište u Zagrebus fakultet för ekonomi och ekonomi
- WiTEC SVERIGE

Finansierat av European Union Horizon Europe European Research Executive Agency (REA).