WITEC SWEDEN

ENKÄT TILL METIS 2023

VI BEHÖVER DIN hjälp med att kartlägga Mikroelektronikbranschens framtida behov!

WiTEC SWEDEN är som enda svenska verksamhet involverad i att utforma framtidens mikroelektronikbransch i Europa. METIS är ett EU-projekt som har till uppgift att utveckla den strategiska kompetensförsörjningen inom branschen och därigenom förbättra Europas konkurrenskraft. Initiativet har tagits av organisationen SEMI, som arbetar för att främja intresset för global elektronikdesign och dess tillverkningskedja. Projektet finansieras via Erasmus+ och engagerar såväl ledande företag som universitet.

VI BER NU om din insats genom att svara på denna enkät.
Frågorna är på engelska och tar 10-20 minuter att besvara. Länk till enkäten HÄR. 

Läs mer om METIS-projektet HÄR , eller på www.metis4skills.eu och www.semi.org/eu