WITEC SWEDEN

Den digitala agendan: Fler kvinnor i IT-sektorn skulle höja BNP med nio miljarder per år inom EU


Att få fler flickor intresserade och fler kvinnor att välja en karriär inom IT-sektorn skulle gynna branschen, kvinnorna och ekonomin i Europa. Detta är den viktigaste slutsatsen i den undersökning av kvinnor i IKT-sektorn som Europeiska kommissionen låtit göra och publicerar idag.

Undersökningen visar att alltför få kvinnor är verksamma i IT-branschen.

Bara 29 av tusen kvinnor med en lägre universitetsexamen har studerat IT (jämfört med 95 män av tusen) och av dem kommer endast fyra att arbeta i branschen.

Kvinnor överger i högre grad än män karriären i branschen i förtid och de är (i högre grad än i andra branscher) underrepresenterade bland chefer och i beslutsfattande ställning.

Bara 19,2 % av arbetstagarna i IT-branschen har kvinnliga chefer, jämfört med 45,2 % av arbetstagarna i andra branscher.

Men undersökningen visar att om trenden vänder och lika många kvinnor som män arbetade med IT skulle BNP inom EU öka med cirka 9 miljarder euro per år (vilket är 1,3 gånger Maltas BNI). IKT-branschen skulle gynnas av detta eftersom företag med fler kvinnor i ledningen har 35 % bättre avkastning på investerat kapital och 34 % högre aktieutdelning än andra jämförbara företag.

Undersökningen tyder också på att kvinnor i IT-branschen tjänar nästan 9 % mer än kvinnor i andra branscher samtidigt som de har friare arbetstider och mer sällan är arbetslösa (år 2015 kommer 900 000 IKT-tjänster att vara lediga inom EU).

– Vi är nu säkra på att fler kvinnor ger ett sundare företagsklimat, säger Neelie Kroes, Europeiska kommissionens vice ordförande för den digitala agendan. Det är på tiden att IT-sektorn inser detta och ger kvinnorna chansen att dra sitt strå till stacken så att Europas ekonomi kan dra nytta av denna enorma potential.

Undersökningen föreslår fyra frågor som bör prioriteras:

Förnya branschens image bland kvinnor och i samhället till exempel genom att upplysa unga kvinnor om de aspekter av IT-branschen som är intressanta (ett spännande, varierande och högavlönat arbete).

Ge kvinnor i branschen större inflytande genom att tillsammans med företagen främja harmoniserade utbildningar som ger enhetliga och tydliga karriärmöjligheter.

Öka antalet kvinnliga egenföretagare i IKT-branschen till exempel genom att underlätta tillgången till startbidrag och riskkapital.

Förbättra arbetsvillkoren i branschen till exempel genom att framhålla att företag som anställer kvinnor får bättre resultat.

Bakgrund

Några centrala fakta i undersökningen:

Kvinnor lämnar branschen i förtid: bland trettioåriga kvinnor med IT-utbildning arbetar 20 % i branschen medan bara 9 % av kvinnorna över 45 stannar.

Kvinnor är underrepresenterade bland chefer och i beslutsfattande ställning: 19,2 % av arbetstagarna i IT-branschen har kvinnliga chefer, jämfört med 45,2 % av arbetstagarna i andra branscher.

Färre kvinnliga egenföretagare i IT-branschen än i övriga branscher: 31,3 % av EU:s egenföretagare är kvinnor, men i IT-branschen är bara 19,2 % av egenföretagarna kvinnor.

Undersökningen visar också vad som hindrar kvinnor från att hävda sig i branschen: a) kulturella traditioner och stereotypa könsroller, b) inre och sociopsykologiska hinder såsom lågt självförtroende, dålig förhandlingsteknik, riskaversion och negativa attityder till konkurrens samt c) yttre hinder såsom starkt mansdominerade miljöer, problem med att kombinera familj och arbete samt avsaknad av förebilder i branschen.

Undersökningen visar upp en rad olika kvinnor som arbetar med IT, allt från dataspelsutvecklare och specialister på digital kommunikation till beslutsfattare om IKT. Det bästa sättet att få fler flickor att intressera sig för en framtid i IT-sektorn är enligt undersökningen att ge dem förebilder och göra kvinnorna i branschen mer synliga.

Kommentera gärna: