WITEC SWEDEN

EU PROJEKT

Sedan Sveriges inträde i EU har WiTEC SWEDEN i samarbete med olika partner
i Sverige och övriga Europa bedrivit ett flertal projekt för att öka jämställdheten och stärka kvinnors ställning inom traditionellt mansdominerade sektorer som teknik, naturvetenskap, IT och ekonomi.

Just nu arbetar vi i Sverige med att marknadsföra projektet MIND THE GAP! som skapat nya utbildningsverktyg för att locka fler kvinnor till att söka sig inom STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Läs mer om projektet här

Bild från en av de populära karriärcirklarna som drivits inom Mind the Gap! i Storbritannien.

"She decides, you succeed" 2014-2016 är ett EU-projekt som syftar till att främja en jämn könsfördelning inom den privata sektorn genom att utveckla en verktygslåda för att sprida fördelarna för företagen att ha fler kvinnor i sina ekonomiska beslutsfattande positioner. Projektets partners kommer att bedriva forskning och utveckla en guide/ verktygslåda som innehåller tydliga skäl till varför privata företag ska vara intresserade av att öka antalet kvinnor i sina beslutsfattande positioner. Femton kvinnliga ledare kommer sedan att väljas ut och utbildas för att besöka över 150 företag och uppmuntra dem att underlätta kvinnors tillträde till beslutsfattande tjänster.

Läs mer om "She decides,you succeed" på AFAEMMES hemsida

FLER PROJEKT

som drivits från Sverige,
eller där WiTEC SWEDEN deltagit som partner:

  • GROW
  • JASS
  • IFAC - Information
    for a choice
  • NTG Jämställdhet
  • INDICAM@ICT
  • KrAft