WITEC SWEDEN

 STEAMBRACE - Together we bridge the gender gap in STEM education in Europe!

Den 9 februari startar vi vårt nya projekt STEAMBrace i Zaragoza. På plats har vi vår styrelseordförande Anca Dumitrescu och våra nya projektledare Diba Mokhtabad och Victoria Tötterström. Projektet kommer att pågå under de kommande tre åren.

STEAMbrace är ett europeiskt samordningsnätverk och aktiviteter för att anamma ett hållbart och inkluderande STEAM-utbildningssystem: blandningen av konstnärliga och kreativa tillvägagångssätt inom STEM-utbildning, forskning och innovation.

Projektbidrag:

STEAMbrace syftar till att överbrygga den nuvarande könsskillnaden inom STEM-områden med skapandet av en samordningsallians på europeisk nivå och utveckling av många nätverks- och utbildningsaktiviteter med hjälp av kreativt tänkande och ett evidensbaserat tillvägagångssätt. Projektets nya STEAM-åtgärder och -lösningar och vetenskapliga rön med ett tvärvetenskapligt, interregionalt och multi-aktörskonsortium som kommer att bidra till:

Övervaka nivån på STEAM-utbildning i Europa
Öka nätverkandet och klustringen bland STEAMs intressenter
Utveckla banbrytande StTEAM-aktiviteter och utbildningar för både elever och lärare
Leverera bästa praxis, policyrekommendationer för hållbar reproducerbarhet av STEAM-lösningarna.
Tillhandahålla en gemensam digital nätverksplattform för studenter och intressenter för att stödja EG:s ambitioner.

SAMARBETEN
- Academia de Inventores
- Aiju Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio
- Asociația de Tineret pentru Prietenie și Educație
- C4G - Konsult- och utbildningsnätverk
- Contactica
- Edelvives
- Maristas Portugal - Colégio Marista de Carcavelos
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
- Universitetet i Zagreb / Sveučilište u Zagrebus fakultet för ekonomi och ekonomi
- WiTEC SVERIGE

Finansierat av
European Union 
Horizon Europe 
European Research Executive Agency (REA).

Exciting news in STEM education and gender equality in Europe!

Did you know that despite women representing 52% of the European population, only 40% of STEM professionals and a mere 10.7% of patents come from women? The gender gap is real, but the STEAMbrace project is set to change that narrative!

We have celebrated the Kick-off Meeting of STEAMbrace during the past two days, February 8th and 9th, in Zaragoza (Spain)

STEAMbrace is a 36-month project committed to advancing hashtag#STEAM education by creating networks among stakeholders, providing activities and training, and establishing a digital framework.

The consortium is formed by GRUPO EDELVIVES, AIJU Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio, WiTEC SWEDEN, C4G - Consulting and Training Network, Contactica, AcademiaDeInventores, IrmaosMaristasPortugal, ATRV, University of Zagreb / Sveučilište u Zagrebu, UniversityOfVasqueCountry

This project is set to make a lasting impact on education and gender equality in Europe. Let's build a brighter future together!