WITEC SWEDEN

Mentorer och MENTORSKAP

En stimulerande möjlighet
att utveckla din kunskap, erfarenhet och insikt.
Både som mentor och adept.

 

En av WiTEC's viktigaste målsättningar är att stödja kvinnor i deras karriär. Därför arbetar vi gärna med mentorskap på olika sätt.

WiTEC Integration
Under våren 2017 arbetade vi med ett mentorsprojekt för nyanlända kvinnor från olika länder som ville starta eget företag i Sverige. Läs mer här ►

EUMentorSTEM
Ett EU-finansierat mentorsprojekt som startade 2017 och drivs av 5 WiTEC-länder varav  WiTEC SWEDEN är ett.
Läs mer här ►

Studentprojekt: Mentorskapsmodeller

Under hösten 2015 arbetade tre studenter från Högskolan i Halmstad - Olivia Johnson, Matilda Thimgren och Ellen Göransson - med att se över olika mentorskapsmodeller för WiTEC.
Resultatet finns att läsa i deras rapport som presenterades i januari 2016.

Tim Gabrielsson, Anna Sonesson och Johanna Levall från programmet Digital Design vid Högskolan i Halmstad har tagit fram ett förslag på en ny intressant plattform för mentorskap för WiTEC SWEDEN.