WITEC SWEDEN

WITEC SWEDEN'S STYRELSE

består av fem kvinnor och en man som alla har lång erfarenhet
inom utbildning, entreprenörskap, EU-samarbete, näringsliv och akademi

Varför WITEC?
Den internationella kopplingen
är spännande och utvecklings-möjligheterna enorma.

Varför WITEC?
Drivs av att påverka till bestå- ende gott. Det finns mycket potential i WiTEC.

Varför WiTEC?
Mötte Ingrid. Vi kompletterade varandra. Därför WiTEC.

Varför WiTEC?

Varför WiTEC?
 

Varför WiTEC?
 

Ingrid Thuresson, styrelseordförande

Beteende- och samhällsvetare, lång erfarenhet som pedagog på gymnasie- och folkhögskolenivå. Tidigare rektor för Apelrydskolan, Båstad och VD för Norrvikens Trädgårdar. Egen företagare sedan år 2000 inom organisations-, mentors- och verksamhetsutveckling. Som utvecklingsansvarig i Sydskånska Gymnasieförbundet arbetade Ingrid vidare med att utveckla Teknikcollege-modellen i Skåne och Halland. Via det egna nätverket Tankens Trädgård mötte Ingrid grundaren av WiTEC SWEDEN, Agneta Hansson som tog in henne i WiTEC.

Mia Norling, vice ordförande

Den professionella affärsmentorn som har mer än 25 års erfarenhet av entreprenörskap, dels som delägare/ägare i fåmans bolag, men även som anställd i stora koncerner och styrelseledamot i ett antal styrelser.
Entreprenörskap från många år i familjeföretaget verksamt inom livsmedelsbranschen, först som anställd och sedan som styrelseledamot. Bott och arbetat 6 år i Asien med bland annat driva utbildning på Singapore Art Museum,  lobbyverksamhet i medföljande frågor samt egen import verksamhet i mindre skala B2B och B2C. Väl tillbaka i Sverige följde 15 år inom kemiindustrin och byggbranschen i stora internationella koncerner. Fokus på supply chain, controlling, process förbättring samt ett aktivt ledarskap. Egen konsult sedan 2014 med fokus på affärsmentorskap, projektledning och styrelsearbete/frågor. Ideell verksamhet har alltid funnits vid sidan om. Brinner för att lyfta kompetensfrågan i samhällsdebatten.

Tomas Olofsson, kassör och huvudansvarig för EU-utlysningar.

Har arbetat med utveckling och nya produkter inom såväl byggindustri som avancerad marin elektronik, bl.a. introduktion av GPS och i Ideon forskningspark i Lund, med ansvar för internationella kontakter och samarbeten, internationell teknikförmedling. Kom tidigt in i EU:s ramprogram för forskning och utveckling, (RP 3) och lärde sig hur man söker medel från EU. Tomas har deltagit i åtskilliga EU-projekt samt Phare-projekt i baltländer. Initierat nya områden för EU:s utlysningar, vid ett par tillfällen. Startade egen verksamhet 2000. Har också haft många specialuppdrag åt EU-kommissionen under åren, bl.a introduktion av EU:s innovationsprogram i flera utav de 10 nya stater i Östeuropa som anslöts till EU. Hjälpte de mindre Högskolorna med tjänsten att söka projektmedel ifrån EU, bl a Malmö högskola i 6 år. Lärde känna WiTEC genom TYNET50+ projektet.

Anna-Carin Dettner, sekreterare och ansvarig för WiTEC Inspiration 

Anna Henricsson, ansvarig för WiTEC Academy
har arbetat med försäljning i olika roller sedan mitten av 80-talet; säljande konsult, säljare, säljchef och vd. Arbetar idag med säljutbildning och som ledarskapskonsult i egna bolaget ExperienceMatching AB.

Anna Isaksson, kontaktperson för forskning och akademi.

Universitetslektor vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle på Högskolan i Halmstad. Forskare inom sociologi.

Anne Avén, deltidsanställd administratör

 

E-post: ingrid.thuresson@witec.se

Telefon:
+46 (0) 708 55 62 13

E-post:
mia.norling@witec.se

E-post:
tomas.olofsson@witec.se

E-post:
anna-carin.dettner@witec.se

E-post:
anna.henricsson@witec.se

E-post:
anna.isaksson@witec.se

E-post:
anne.aven@witec.se

FÖRENINGSSTADGAR FÖR WiTEC SWEDEN